người cao tuổi Việt Nam

người cao tuổi là gì

Người cao tuổi là gì? Quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi

btv02 - 06/01/2020

Hiện nay do nhu cầu của cuộc sống người cao tuổi đang được nhà nước quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ. Vậy, người cao tuổi là gì? Hãy tìm hiểu thông qua những chia sẻ dưới đây của Dịch Vụ Luật Sư Hà Nội nhé