Phụ nữ cũng là chủ thể của tội hiếp dâm

Dự thảo Nghị quyết: định nghĩa “dâm ô” và phụ nữ cũng là chủ thể của tội hiếp dâm

btv02 - 27/05/2019

Vấn đề nổi cộm gây bức xúc dư luận hiện nay là nạn dâm ô đang diễn biến phức tạp, khó giải quyết. Tòa án nhân dân tối cao đã đưa ra dự thảo hướng dẫn về dâm ô và phụ nữ cũng là chủ thể của tội hiếp dâm