Tag Archives: quy định mới đầu thầu qua mạng

Quy định mới của đấu thầu qua mạng

Kể từ ngày 01/02/2020, quy định mới về đấu thầu qua mạng bắt đầu có [...]