Tag Archives: Quy định về người đại diện pháp luật

Một người được đại diện pháp luật mấy công ty? Quy định về người đại diện theo pháp luật

Áp dụng theo Luật doanh nghiệp 2014 thì một người được đại diện pháp luật [...]