Tag Archives: tài sản là gì

Phân biệt tài sản và quyền tài sản là gì?

Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; tài sản [...]