Phân biệt tài sản và quyền tài sản là gì?

Rate this post

Hỏi: Thưa luật sư, theo tôi được biết thì Bộ luật dân sự 2015 có quy định về tải sản và quyền tài sản. Tôi vẫn chưa hiểu rõ về hai khái niệm này, mong luật sư có thể giải đáp giúp tôi vấn đề này. Ví như người dân sở hữu đất đai hai chỉ sở hữu quyền tài sản là quyền sử dụng đất

Trả lời.

Tài sản là gì?

tài sản là gì   

Tài sản đóng một vai trò quan trọng trong Bộ luật dân sự, là vấn đề trung tâm của mọi quan hệ xã hội nói chung và quan hệ pháp luật nói riêng. Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật dân sự năm 2015 thì:

“Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”

Quyền tài sản là gì?

quyền tải sản là gì

Quyền tài sản – Căn cứ Điều 115 Bộ luật Dân sự 2015

Quy định cụ thể quyền tài sản gồm những gì:

Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

So với khái niệm quyền tài sản trong Bộ luật Dân sự 2005, khái niệm quyền tài sản được quy định rõ ràng và đặc biệt quyền sử dụng đất được ghi nhận là quyền tài sản.

Trân trọng!

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề liên quan đến pháp luật, xin gửi về địa chỉ dichvuluatsuhanoi@gmail.com