Tag Archives: Thẻ luật sư

Thủ tục gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội

Người đã có chứng chỉ hành nghề luật sư nhất thiết phải gia nhập một [...]