Thủ tục gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội

Rate this post

Đối với người muốn hành nghề luật sư bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề luật sư và đã gia nhập một đoàn luật sư. Người có chứng chỉ hành nghề luật sư có quyền lựa chọn gia nhập một đoàn luật sư để hành nghề luật sư. Vậy thủ tục gia nhập đoàn luật sư Hà Nội gồm những gì?

Thủ tục gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội

>> Liên kết hữu ích: cấp chứng chỉ hành nghề luật sư

Hồ sơ gia nhập đoàn luật sư Hà Nội

 • Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh được xác nhận của ủy ban nhân dân phường nơi cư trú hoặc của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền
 • Phiếu lý lịch tư pháp đối với trường hợp hồ sơ gia nhập đoàn luật sư quá 6 tháng kể từ ngày được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.
 • Bản sao chứng chỉ hành nghề luật sư (2 bản công chứng);
 • Bản sao bằng cử nhân luật hoặc bản sao bằng thạc sĩ luật;
 • Bản sao sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (có công chứng);
 • Giấy chứng nhận sức khỏe;
 • Ảnh chân dung 2×3;
 • Giấy đề nghị cấp thẻ luật sư;

Hồ sơ chuyển từ Đoàn luật sư khác đến Đoàn luật sư Hà Nội

 • Giấy đề nghị gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội;
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh được xác nhận của ủy ban nhân dân phường nơi cư trú hoặc của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền;
 • Giấy giới thiệu của Đoàn luật sư cũ;
 • Quyết định rút tên khỏi danh sách đoàn luật sư; cũ
 • Giấy chứng nhận sức khỏe;
 • Hồ sơ gốc của Đoàn cũ;
 • Giấy đề nghị đổi thẻ luật sư;
 • Ảnh chân dung 2×3;

>> Tải mẫu giấy đề nghị gia nhập đoàn Luật sư Hà Nội: Tại đây

>> Tải mẫu giấy đề nghị cấp thẻ Luật sư: Tại đây

Thời hạn giải quyết hồ sơ gia nhập đoàn luật sư Hà Nội

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội hợp lệ, ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội xem xét, ra quyết định về việc gia nhập Đoàn luật sư. Trong trường hợp Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội từ chối việc gia nhập thì phải thông báo lý do bằng văn bản cho người nộp hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư. Người bị từ chối có quyền khiếu nại.

Trong thời gian 7 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định gia nhập Đoàn luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư gửi văn bản đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho người gia nhập Đoàn luật sư. Thời gian cấp thẻ không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị từ Đoàn luật sư.

Phí và Lệ phí gia nhập đoàn Luật sư

Phí gia nhập Đoàn luật sư Hà Nội 1.000.000 đồng

Phí làm thẻ 30.000 đồng.

Đóng góp quỹ xây dựng Đoàn luật sư: 10.000.000 đồng

Trên đây là nội dung tư vấn thủ tục gia nhập Đoàn Luật sư Hà Nội.

Việt Mỹ