THPT quốc gia

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 có gì mới so với các năm trước

btv01 - 21/05/2019

Kỳ thi THPT quốc gia 2019 có nhiều sự thay đổi so với các năm trước từ cách tính điểm, quá trình tổ chức thi, chấm thi tránh tình trạng gian lận như năm 2018.