thuế TNDN

Miễn thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mới thành lập

btv01 - 31/05/2019

Tại dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập dự kiến sẽ miễn thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.