Miễn thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khi mới thành lập

5/5 - (1 bình chọn)

Tại dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế thu nhập cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do Bộ tài chính soạn thảo. Theo đó, dự kiến sẽ miễn thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

 

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm

Theo dự thảo, đối với những doanh nghiệp mới thành lập từ hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi có thu nhập phải chịu thuế.

Sau thời gian miễn thuế nêu trên, nếu các doanh nghiệp này thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành nghề, địa bàn được ưu đãi thuế thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi.

Ngoài ra Bộ tài chính đề xuất áp dụng thuế suất 15% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 10 người.

Áp dụng thuế suất 17% đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 3 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.

Trong đó, doanh thu làm căn cứ để xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất nêu trên là tổng doanh thu của năm liền kề.

Đây là mức thuế suất ưu đãi áp dụng cho các dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, lĩnh vực chế biến nông sản, thuỷ sản, là mức ưu đãi so với mức thuế suất TNDN là 20% mà các doanh nghiệp thông thường đang phải đóng theo Điều 11 Thông tư 78/2014//TT-BTC.

Bộ Tài chính cũng chỉ rõ, tác động tiêu cực nếu giảm thuế và miễn thuế cho doanh nghiệp là có thể giảm thu ngân sách khoảng 9.200 tỷ đồng/năm, trong đó giải pháp giảm thuế suất cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ khoảng 6.500 tỷ đồng/năm và giải pháp miễn thuế trong vòng 2 năm đối với doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh khoảng 2.722 tỷ đồng/năm.

Những trường hợp không được ưu đãi miễn thuế TNDN

Mặc dù các doanh nghiệp mới thành lập từ hộ, cá nhân kinh doanh nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng được hưởng về ưu đãi thuế. Theo dự thảo thì các trường hợp sau đây sẽ không được hưởng mức ưu đãi nêu trên khi có thu nhập từ các trường hợp sau đây:

• Chuyển nhượng:

 + Vốn, quyền góp vốn.

 + Quyền thăm dò, khai thác khoáng sản

 + Dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư

 + Bất động sản (Không áp dụng đối với nhà ở xã hội)

• Hoạt động sản xuất kinh doanh không ở Việt Nam.

• Hoạt động thăm dò, tìm kiếm, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác, khai thác khoáng sản.

• Sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trên đây là các ưu đãi miễn thuế thu nhập dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, dự thảo này vẫn đang được tiếp tục được lấy ý kiến của nhân dân và dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Thanh Huyền