trưởng công an xã chính quy

Dự thảo mới – Thay thế toàn bộ công an xã bằng công an chính quy

btv01 - 20/05/2019

Nhằm đảm bào an ninh trật tự tại các địa phương bộ công an vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định Công an xã, thị trấn chính quy, chính quy hoá toàn bộ lực lượng công an xã.