Tag Archives: trưởng công an xã chính quy

Dự thảo mới – Thay thế toàn bộ công an xã bằng công an chính quy

Nhằm đảm bào an ninh trật tự tại các địa phương bộ công an vừa [...]