bằng chỉ huy trưởng công trình

Bằng chỉ huy trưởng công trình và những điều cần biết

btv02 - 17/02/2021

Chỉ huy trưởng công trình là người lãnh đạo đòi hỏi cần có năng lực quản lý, năng lực chuyên môn và bắt buộc phải có bằng chỉ huy trưởng công trình để đảm bảo điều kiện trong hoạt động xây dựng. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu về bằng chỉ huy trưởng công trình. […]

chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng có thời hạn bao lâu

btv02 - 13/11/2020

Theo các quy định của pháp luật thì chứng chỉ hành nghề chỉ huy trưởng công trình xây dụng có thời hạn là 05 năm.