đấu thầu qua mạng

Lộ trình đấu thầu qua mạng mới nhất, áp dụng từ năm 2020-2025

btv02 - 14/04/2021

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 50% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng         

btv02 - 05/03/2021

Những thông tin trên đây là tư vấn của Dịch Vụ Luật Sư Hà Nội về nộp hồ sơ dự thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Hướng dẫn cách nộp rút hồ sơ đấu thầu qua mạng

btv02 - 26/02/2021

Bên cạnh việc làm hồ sơ đấu thầu thì nộp rút hồ sơ đấu thầu qua mạng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng bởi đây là căn cứ quyết định bạn có tham gia đấu thầu qua mạng không. Vậy cách nộp rút hồ sơ đấu thầu qua mạng như thế nào? […]

Quy định chi tiết thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

btv02 - 19/12/2020

Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu Trong hoạt động đấu thầu thì điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân hoạt động đấu thầu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 1. Có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản 2. Tốt nghiệp […]

Đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu

btv02 - 10/12/2020

Cá nhân khi tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu phải đáp ứng điều kiện tại Khoản 4, Điều 13 Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

Quy định mới của đấu thầu qua mạng

btv02 - 08/12/2020

Kể từ ngày 01/02/2020, quy định mới về đấu thầu qua mạng bắt đầu có hiệu lực