Tag Archives: đấu thầu qua mạng

Lộ trình đấu thầu qua mạng mới nhất, áp dụng từ năm 2020-2025

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm phải bảo đảm tổng số lượng [...]

Thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng         

Những thông tin trên đây là tư vấn của Dịch Vụ Luật Sư Hà Nội [...]

Hướng dẫn cách nộp rút hồ sơ đấu thầu qua mạng

Bên cạnh việc làm hồ sơ đấu thầu thì nộp rút hồ sơ đấu thầu [...]

Quy định chi tiết thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu Trong hoạt động đấu thầu [...]

Đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Cá nhân khi tham gia kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt [...]

Quy định mới của đấu thầu qua mạng

Kể từ ngày 01/02/2020, quy định mới về đấu thầu qua mạng bắt đầu có [...]