Thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng         

Rate this post

Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu câu. Có nhiều loại doanh nghiệp mong muốn nộp hồ sơ dự thầu qua mạng nhưng chưa hiểu thủ tục như thế nào? Dịch Vụ Luật Sư Hà Nội xin chia sẻ với các bạn qua nội dung dưới dây.

Văn bản pháp luật điều chỉnh thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng

Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Một số từ ngữ viết tắt về thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng

E-TBMT: Thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

E-HSMT: Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, bảng yêu cầu báo giá đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

E-HSDT: Hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, báo giá đối với gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng

Nội dung chi tiết thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng

Điều 13 thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về thủ tục nộp hồ sơ dự thầu qua mạng cụ thế như sau:

Số lượng bộ E-HSDT phải nộp

Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-TBMT khi tham gia lựa chọn nhà thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên đứng đầu liên danh hoặc thành viên được phân công thỏa thuận liên danh nộp E_HSDT

Quy trình doanh nghiệp nộp E-HSDT

a) Nhà thầu chọn số E-TBMT

b) Nhà thầu nhập thông tin theo yêu cầu của E_HSMT và đính kèm các file để tạo thành bộ E_HSDT. Đối với nội dung liên quan đến tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu, nhà thầu kê khai trên webform mà không cần đính kèm bản scan các văn bản, tài liệu liên quan

c) Nhà thầu kiểm tra thông tin E-HSDT, nhấn vào nút “cam kết” trong giao diện đơn dự thầu và gửi E-HSDT lên hệ thống

Thông báo nộp E-HSDT thành công

Hệ thống sẽ thông báo cho nhà thầu tình trạng E-HSDT. Những thông tin sau đây sẽ được hệ thống ghi lại về việc nộp E-HSDT của nhà thầu: thông tin về bên gửi, bên nhận, thời điểm gửi, trạng thái gửi, số file đính kèm lên hệ thống để làm căn cứ giải quyết kiến nghị, tranh chấp.

Thủ tục rút hồ sơ dự thầu qua mạng E-HSDT

Nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu. Hệ thống thông báo cho nhà thầu tình trạng rút H-HSDT. Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút thầu E_HSDT của nhà thầu

Thủ tục nộp lại hồ sơ dự thầu qua mạng E-HSDT

Sau khi rút E_HSDT theo quy định tại khoản 4 Điều này, nhà thầu được nộp lại E-HSDT theo quy trình nêu tại khoản 2 Điều này. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi bên mời thầu thực hiện sửa đổi E-HSMT theo Điều 12 Thông tư này thì nhà thầu đó phải nộp lại E-HSDT mới cho phù hợp với E-HSMT đã được sửa đổi.

Những thông tin trên đây là tư vấn của Dịch Vụ Luật Sư Hà Nội về nộp hồ sơ dự thầu qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

>>> Liên kết: Quy định mới của đấu thầu qua mạng