giấy phép lao động

Thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

btv02 - 12/02/2020

Thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam hay còn được gọi là thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Mức xử phạt trường hợp sử dụng lao động nước ngoài không xin giấy phép lao động

Mức xử phạt trường hợp sử dụng lao động nước ngoài không xin giấy phép lao động

btv02 - 03/02/2020

Mức xử phạt đối với trường hợp sử dụng lao động nước ngoài không xin giấy phép lao động. Mức tiền có thể lên đến 75 triệu đồng.