Thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Rate this post

Thủ tục cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định mới nhất.

Cơ sở pháp lý

− Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2013.

− Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

− Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

− Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây.

− Thông tư số 23/2017/TT- BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của Bộ lao động thương bình và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.

− Danh sách số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05/02/2015 của Bộ Y tế về việc cập nhật, bổ sung danh sách bệnh viện, phòng khám có đủ điều kiện theo thẩm quyền khám sức khỏe cho người nước ngoài khi làm thủ tục giấy phép lao động.

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

• Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật

• Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc

• Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật

• Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài

• Đã đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

Trong trường hợp quý bạn đọc tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, hãy tham khảo bài viết: Thủ tục xin cấp giấy phép cho người nước ngoài tại Việt Nam.  Bài viết hướng dẫn chi tiết các giấy tờ có trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động, các bước thực hiện.

Nếu không, có thể tham khảo dịch vụ xin cấp giấy phép lao động của văn phòng luật uy tín.