Những điểm mới của luật doanh nghiệp 2019

Rate this post

Năm 2019 có nhiều thay đổi về chủ trương, chính sách, luật doanh nghiệp. Chính vì vậy doanh nghiệp cần nắm rõ những điểm mới của luật doanh nghiệp 2019

Những điểm mới của luật doanh nghiệp 2019

Ban hành mới 86 biểu mẫu trong đăng ký kinh doanh

Khi đăng ký doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh thì sẽ áp dụng các biểu mẫu mới bắt đầu từ ngày 11/3/2019

Cụ thể, Thông tư này ban hành 86 biểu mẫu sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh bao gồm:

– 5 mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và 5 mẫu danh sách kèm theo như Danh sách về cổ đông, thành viên hợp danh, người đại diện;

– 25 mẫu Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành;

– 6 biểu mẫu quy định cho hộ kinh doanh;

– 45 mẫu văn bản quy định cho cơ quan đăng ký kinh doanh;

Ngoài ra, còn có một số phụ lục phục vụ cho việc đăng ký kinh doanh:

– Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanh;

– Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh;

– Phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy.

Các biểu mẫu trên được sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc và thay thế cho các mẫu văn bản ban hành kèm Thông tư 20.

<><> Tải các biểu mẫu mới Tại đây

Doanh nghiệp phải tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến

Tự kiểm tra

– Người sử dụng lao động, doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất một lần trong năm. Mục đích đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ pháp luật.

– Thời gian tự kiểm tra cụ thể do người sử dụng lao động quyết định.

Báo cáo kết quả kiểm tra

– Doanh nghiệp, cùng với đại diện người lao động tại cơ sở thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động.

– Doanh nghiệp, chi nhánh văn phòng, văn phòng đại diện phải báo cáo tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến với cơ quan cấp trên và với sở lao động Thương binh và xã hội.

Lộ trình sử dụng hóa đơn điện tử

Lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sử dụng tài khoản đã được cấp khi đăng ký để:

– Lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

– Ký số, trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã.

Nếu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, truy cập vào trang thông tin điện tử của tổ chức cung cấp dịch đó hoặc sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử của đơn vị để:

– Lập hóa đơn bán hàng hóa và dịch vụ.

– Ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn đến tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để cơ quan thuế cấp mã.

Quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử đã đăng ký hóa đơn điện tử có mã, hoặc không có mã của cơ quan thuế trước 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng;

Cơ sở kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn giấy trước 01/11/2018 thì tiếp tục sử dụng đến hết 31/10/2020.

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải đầy đủ nội dung theo quy định.

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Việc đăng ký, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, kế toán, thuế và quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp dưới 10 người lao động được miễn gửi bảng lương, thang lương

Theo đó, từ 1/11/2018, doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chế độ kế toán mới đối với doanh nghiệp siêu nhỏ

Các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Việc bố trí người làm kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ phải đảm bảo không vi phạm quy định của Luật kế toán.

Các doanh nghiệp siêu nhỏ được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê kế toán hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

Việt Mỹ