Các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương trước thời hạn

5/5 - (1 bình chọn)

Theo quy định hiện hành, cán bộ, công chức, được nâng lương trước thời hạn trong 02 trường hợp. Vậy, những cán bộ đó là những trường hợp nảo? Đáp ứng điều kiện gì để được nâng lương trước thời hạn. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Dịch Vụ Luật Sư Hà Nội để biết thêm thông tin nhé.

trường hợp được nâng lương trước thời hạn

Căn cứ Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV, 02 trường hợp cán bộ, 02 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được xem xét nâng lương trước thời hạn bao gồm:

1. Do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV, cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được xem xét nâng lương trước thời hạn khi đáp ứng các điều kiện sau:

– Đáp ứng 02 tiêu chuẩn sau trong suốt thời gian giữ bậc lương:

iconTiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

iconTiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

– Lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản;

– Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh;

– Tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên;

 

trường hợp được nâng lương trước thời hạn

2. Có thông báo nghỉ hưu

Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV, cán bộ, công chức, viên chức được nâng lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Cán bộ, công chức, viên chức qua đánh giá đạt đủ 02 tiêu chuẩn sau trong suốt thời gian giữ bậc lương. Cụ thể:

iconTiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

iconTiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

– Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh;

– Kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn theo quy định trên.

Qua trên, hi vọng các bạn nắm rõ được thông tin các trường hợp được nâng lương trước thời hạn để đảm bảo được quyền lợi của mình nha.

Bắc Nguyễn