Chế độ sử dụng đất 5% và các thông tin liên quan

Rate this post

Vấn đề đất đai luôn là chủ đề gây tranh luật nhiều nhất bởi luật về đất đai rất nhiều người không nắm rõ. Chính vì vậy Dịch vụ luật sư Hà Nội hôm nay chia sẻ đến khách hàng chế độ sử dụng đất 5% theo quy định của pháp luật. Cùng tìm hiểu nhé.

Khái niệm đất 5%

Đất 5% là quỹ đất nông nghiệp thuộc xã, phường, thị trấn. Đất này được sử dụng để phục vụ các nhu cầu công ích thuộc địa phương. Quỹ đất 5% được hình thành từ đất nông nghiệp do tổ chức hay các hộ gia đình, cá nhân trả lại quyền sử dụng cho nhà nước. Đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi.

Khoản 1 điều 132 luật đất đai 2013 có ghi:

 “1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.”

chế độ sử dụng đất 5%

Chế độ sử dụng đất 5%

Chế độ sử dụng quỹ đất 5% được chia ra 3 trường hợp: Mục đích sử dụng quỹ đất công ích 5% của xã, phường, thị trấn; địa phương có quỹ đất công ích vượt quá 5%; địa phương chưa đưa quỹ đất vào sử dụng.

Đối với mục đích sử dụng quỹ đất công ích 5%

Quỹ đất nông nghiệp được sử dụng vào mục đích công ích của xã phường, thị trấn:

  • Xây dựng công trình công cộng như: Công trình văn hóa, thể dục thể thao, giải trí, vui chơi, y tế, giáo dục,… Các công trình công cộng khác theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh.
  • Xây dựng nhà tình thương, nghĩa trang đối với trường hợp thuộc dạng chính sách
  • Bồi thường cho đối tượng có đất được sử dụng để xây dựng công trình công cộng.

Đối với địa phương có quỹ đất công ích vượt quá 5%

   Luật đất đai có quy định tại khoản 1 điều 132: Đối với những nơi để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác. Phần này dùng để xây dựng các công trình công cộng của địa phương.

Bàn giiao cho hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

Đối với địa phương chưa đưa quỹ đất vào sử dụng

Luật đất đai có quy định tại Khoản 3 Điều 132: Diện tích đất chưa được sử dụng thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ cho hộ gia đình hoặc cá nhân tại địa phương thuê để sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản theo hình thức đấu giá để cho thuê. Thời hạn sử dụng đất đối với mỗi lần thuê không được vượt quá 5 năm.

Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp vào ngân sách nhà nước. Và được Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, chỉ được dùng cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Có được chuyển nhượng quyền sử dụng đất 5% không?

Người thuê đất 5% chỉ được sử dụng đúng mục đích đã thuê và không được quyền sử dụng trái mục đích. Nếu thực hiện việc chuyển nhượng là trái pháp luật và có thể bị thu hồi lại đất. Bởi vậy nếu có ý định mua lại đất 5% là không đúng với quy định của pháp luật.

Thùy Linh