Sổ đỏ và sổ hồng khác nhau như thế nào? Sổ nào quan trọng hơn?

Rate this post

Lâu nay nhiều người vẫn nghĩ sổ đỏ và sổ hồng chính là một. Tuy nhiên trên thực tế sổ đỏ, sổ hồng là hai loại chứng từ hoàn toàn khác biệt. Mỗi một loại sổ đại diện cho một loại giấy tờ có hiệu lực pháp lý khác nhau. Vậy sự khác nhau giữa sổ đỏ và sổ hồng là gì?

Sổ đỏ và sổ hồng là gì?

Sổ hồng

Sổ hồng hay được gọi là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất. Do Bộ Xây dựng ban hành, bài có màu hồng với nội dun là ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, khu vực đô thị, áp dụng với nhà ở, đất ở đô thị. Đới tượng là cá nhân, vợ chồng, hộ gia đình, tổ chức có đủ điều kiện được cấp giấy. Sổ hồng được cấp cho các thửa đất tại khu vực đô thị, nội thị xã và thị trấn.

Bên trên quyển sổ hồng bao gồm các thông tin quan trọng như:

» Quyền sử dụng đất ở của người sở hữu: Số thửa, diện tích đất, loại đất được cấp, thời gian sử dụng đất, số tờ bản đồ vị trí đất,…

» Quyền sở hữu nhà ở của chủ đứng tên lô đất: Tổng diện tích xây dựng nhà ở kết cấu nhà diện tích sử dụng đất.

>>> Xem thêm: Thủ tục sang tên sổ hồng cần những gì và mất thời gian bao lâu

Sổ đỏ

Sổ đỏ là mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, bài có màu đỏ, với nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất (có thể là đất ở, đất sản xuất nông nghiệp, đất vườn, ao, rừng…) nên mẫu này có tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Nhưng loại chứng từ này được cấp cho các loại đất ngoài khu vực đô thị hay vùng nông thôn.

Các loại giấy tờ được cấp sổ đỏ bao gồm:

» Đất nông nghiệp

» Đất lâm nghiệp

» Đất nuôi trồng thuỷ sản

» Đất làm muối

» Đất nhà ở thuộc nông thôn

Đối tượng được cấp giấy chủ yếu là hộ gia đình do chủ hộ đứng tên.

Vậy sự khác nhau giữa sổ đỏ và sổ hông như thế nào?

Khi xem xét một cách chi tiết thì ta sẽ nhận thấy rất nhiều điểm khác biệt giữa hai loại sổ này đó là:

» Sự khác biệt về hình thức: Sổ đỏ có màu đỏ, sổ hồng có màu hổng.

» Cơ quan cấp chứng từ: Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Nhưng sổ hồng lại là giấy chứng nhân quyền sở hữu nhà ở được bộ xây dựng cấp phép.

» Sự khác nhau giữa sổ đỏ và sổ hồng còn được phân biệt thông qua thủ tục xin cấp sổ. Nói cách khác, thủ tục cấp phấp giấy chứng nhận được thự hiện theo hai quy trình riêng biệt.

Sổ đỏ và sổ hổng sổ nào quan trọng hơn?

Tính đến thời điểm hiện tại sổ đỏ và sổ hồng đều là cơ sở quan trọng để chứng minh quyền sử dụng nhà và đất ở. Vì vậy cả sổ hồng và sổ đỏ đều quan trọng như hau. Chúng đều cho thấy tính hợp lệ về quyền sở hữu của người được cấp.

Thực tế hiện nay vẫn đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. cả ba đều có giá trị pháp lý như nhau.

Thanh Huyền