Thời gian sử dụng đất theo luật đất đai – Có thể bạn chưa biết

Rate this post

Thời gian sử dụng đất theo luật đất đai được chia ra những trường hợp cụ thể. Nhưng rất nhiều cá nhân hay hộ gia đình còn hiểu sai về những quy định này. Chính vì thế Dịch vụ luật sư Hà Nội chia sẻ những thông tin bổ ích ở bài viết dưới đây để các bạn có thể tham khảo.

Thời gian sử dụng đất được chia ra 2 trường hợp: Đất sử dụng ổn định lâu dài và đất dử dụng có thời hạn.

Các trường hợp được sử dụng đất ổn định lâu dài:

– Đất ở do hộ gia đình hoặc cá nhân sử dụng;

– Đất nông nghiệp do cộng đồng sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 131 của Luật đất đai.

– Đất rừng phòng hộ, đặc dụng hoặc đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

– Đất thương mại, dịch vụ; Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định mà không phải là đất được Nhà nước giao có thời hạn, cho thuê.

thời hạn sử dụng đất theo luật đất đai

Đất xây dựng trụ sở cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 147 của Luật; Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật;

– Sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh

– Cơ sở tôn giáo quy định tại Điều 159 của Luật;

– Đất tín ngưỡng như: Chùa, đền thờ…

– Đất giao thông, thủy lợi, di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh. Đất xây dựng các công trình công cộng không có mục đích kinh doanh;

– Đất làm nghĩa trang.

– Đất tổ chức kinh tế sử dụng quy định tại khoản 3 Điều 127 và khoản 2 Điều 128 của Luật đất đai.

>>> Xem thêm tại: Chế độ sử dụng đất 5% và các thông tin liên quan

Đối với trường hợp đất sử dụng có thời hạn

– Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật đất đai là 50 năm. Khi hết thời hạn, nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

– Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình hoặc cá nhân không được vượt quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, hộ gia đình hoặc cá nhân nếu có nhu cầu và được Nhà Nước cấp phép thì được tiếp tục sử dụng.

– Thời hạn giao đất hay cho thuê đất đối với các tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Tổ chức, gia đình hoặc cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất không vượt quá 50 năm.

thời hạn sử dụng đất theo luật đất đai

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không vượt quá 70 năm.

Đối với dự án kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê hoặc để cho thuê mua thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư được xác định theo thời hạn của dự án. Người mua nhà gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định.

– Thời hạn cho thuê đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao không vượt quá 99 năm. Khi hết thời hạn, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao nếu có nhu cầu sử dụng đất thì được Nhà nước xem xét gia hạn hoặc cho thuê đất khác. Mỗi lần gia hạn không quá thời hạn quy định.

– Thời hạn cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn không được quá 5 năm.

– Đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quy định tại khoản 2 Điều 147 và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh là không quá 70 năm.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định.

– Đối với đất sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn sử dụng vào mục đích chính.

– Thời hạn giao đất, cho thuê đất quy định được tính từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về thời hạn sử dụng đất theo luật đất đai. Hy vọng thông tin hữu ích của chúng tôi sẽ giúp ích cho các bạn.

Thùy Linh