Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội 2019 có những thay đổi gì?

Rate this post

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội thay đổi theo từng năm. Chính vì vậy Dịch vụ luật sự Hà Nội chia sẻ đến mọi người nội dung tư vấn hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội 2019 trong bài viết dưới đây. Cùng tham khảo nhé.

Hệ số điều chỉnh giá đất là gì?

Một trong những căn cứ quan trọng cần phải xác định để tính giá đất khi áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất chính là hệ số điều chỉnh giá đất.

Hệ số này do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định, áp dụng trên địa bàn nơi có đất và được ban hành theo từng năm.

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội 2019

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội năm 2019 vào ngày 18 tháng 03 năm 2019, áp dụng từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019 như sau:

Đối với hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ

Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định tại khoản 1 điều 1 về  hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất, thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm của các trường hợp được áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật và xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm:

  • Đất thương mại, dịch vụ:

+  Các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: 1,60

+ Quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân: 1,40

+ Các quận còn lại: 1,20

+ Các xã khu vực giáp ranh, thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây: 1,05

+ Các xã còn lại: 1,00

  • Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

+  Các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: 1,30

+ Quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân: 1,15

+ Các quận còn lại: 1,05

+ Các xã khu vực giáp ranh, thị trấn thuộc các huyện, các phường thuộc thị xã Sơn Tây: 1,00

+ Các xã còn lại: 1,00

Đối với trường hợp cho thuê đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản để sản xuất nông nghiệp, giá đất sẽ làm căn cứ xác định giá cho thuê đất áp dụng hệ số K = 1,0 cho toàn địa bàn thành phố.

>> Xem thêm tại: Đăng ký biến động đất đai cần những thủ tục gì?

Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội 2019

Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở

Theo Quyết định 05/2019/QĐ-UBND quy định tại Khoản 2 Điều 1 thì: Hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng nay được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân như sau:

+ Quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa: Hệ số K = 1,60.

+ Quận Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân: Hệ số K = 1,35.

+ Các quận còn lại: Hệ số K = 1,25.

+ Đối với các xã giáp ranh nội thành, thị trấn của các huyện và các phường thuộc thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,10.

+ Các xã còn lại thuộc các huyện, thị xã Sơn Tây: Hệ số K = 1,05.

+ Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở xác định chênh lệch giữa giá thu tiền sử dụng đất theo mục đích mới và giá thu tiền sử dụng đất nông nghiệp: K = 1,0.

Từ số liệu trên ta thấy, hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội 2019 được quy định theo từng khu vực quận, huyện nơi có đất và phân loại theo mục đích sử dụng đất. Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ, đất ở thì hệ số điều chỉnh giá đất là 1,6 lần đều thuộc các quận như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa.

Thùy Linh