Đăng ký biến động đất đai cần những thủ tục gì?

Rate this post

Bài viết ngày hôm nay Dịch vụ luật sư Hà Nội sẽ tư vấn về vấn đề đăng ký biến động đất đai và hướng dẫn thủ tục đăng ký biến động đất đai. Cùng tìm hiểu nhé.

Đăng ký biến động đất đai là gì?

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất là việc thực hiện thủ tục ghi nhận sự thay đổi về một hoặc nhiều thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính theo quy định của pháp luật.

Đăng ký biến động đất đai nhằm ghi nhận sự thay đổi về thông tin đã đăng ký vào hồ sơ địa chính của thửa đất. Nhằm đảm bảo cho việc quản lý đất đai luôn trong tình trạng được kiểm soát tốt.

Hồ sơ đăng ký biến động đất đai

Tại Tthông tư 33/2017/TT – BTNMT quy định tại khoản 4 Điều 7: Để đăng ký biến động về đất, người đăng ký cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 
  • Các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động

hướng dẫn thủ tục đăng ký biến động đất đai

Trình tự thực hiện thủ tục

Căn cứ nghị định 43/2014/NĐ- CP các bước để thực hiện gồm:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong thời gian tối đa 3 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ

Bước 2: Nhận hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

Hồ sơ được nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Người nộp hồ sơ cần chú ý tới thời gian hẹn trên phiếu tiếp nhận hồ sơ để theo dõi và nhận kết quả đúng lúc.

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ và thực hiện các bước chỉnh lý hồ sơ

– Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp chưa có bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất.

–  Trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải xin phép thì gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

– Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

– Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp phải cấp lại Giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau đó thông báo cho người sử dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối với trường hợp thuê đất.

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai  và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp.

>>> Xem thêm tại: Khi bị thu hồi đất từ Nhà Nước thì doanh nghiệp phải làm gì?

Thời hạn giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai

     Theo Nghị định 01/2017/NĐ – CP thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký biến động đất đai là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

     Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ, không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất và không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

     Với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thời gian thực hiện tăng thêm 10 ngày.

     Kết quả phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả.

Lệ phí cần nộp

Đăng ký biến động đất đai cần thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với cơ quan thuế nếu có. Ngoài ra, cần nộp tiền Lệ phí địa chính. Mức thu này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

     Trên đây là những tư vấn về hồ sơ, thủ tục và các bước thực hiện đăng ký biến động đất đai bạn nên tìm hiểu và chuẩn bị thật đầy đủ các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất của mình để việc thực hiện việc đăng ký biến động được thuận lợi và nhanh chóng nhất.

Thùy Linh