Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong trường hợp nào?

5/5 - (3 bình chọn)

Hiện nay, bảo hiểm sức khỏe  khá phổ biến với người dân Việt Nam. Vì vậy, những hợp đồng bảo hiểm được ký kết ngày càng nhiều. Trong quá trình thực hiện các bạn cần chú ý đến chế định hợp đồng bảo hiểm vô hiệu khi thuộc một trong những trường hợp quy định tại Bộ luật dân sự và Luật kinh doanh bảo hiểm.

hợp đồng bảo hiểm vô hiệu

Hợp đồng bảo hiểm là gì?        

Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và công ty bảo hiểm. Do đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm cũng là một hợp đồng dân sự, vì thế hợp đồng bảo hiểm được coi là có hiệu lực cũng phải thoả mãn các điều kiện có hiệu lực của một hợp đồng dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự 2005.

Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo quy định của pháp luật dân sự

– Không thỏa mãn một trong các điều kiện giao dịch dân sự vô hiệu:

 + Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

 + Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

 + Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.

 + Điều kiện về hình thức của giao dịch dân sự

– Hợp đồng vô hiệu khi có đối tượng không thể thực hiện được:

“Trong trường hợp ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được vì lý do khách quan thì hợp đồng này bị vô hiệu”

hợp đồng bảo hiểm vô hiệu

Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm

Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu trong các trường hợp sau:

  + Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm;

  + Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm không tồn tại

  + Tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra;

  + Bên mua bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm có hành vi lừa dối khi giao kết hợp đồng bảo hiểm;

  + Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

hợp đồng bảo hiểm vô hiệu

Xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu như thế nào?

– Theo quy định của Bộ luật dân sự:

 + Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập;

 + Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Có thể hiểu đơn giản như sau, khi hợp đồng bảo hiểm vô hiệu:

+ Các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và bên được bảo hiểm được coi là không phát sinh ngay từ thời điểm xác lập;

+ Các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu như trước lúc giao kết hợp đồng bảo hiểm. Cụ thể: doanh nghiệp bảo hiểm trả lại phí bảo hiểm; bên được bảo hiểm trả lại số bồi thường, tiền trả bảo hiểm (nếu có) – toàn bộ hoặc tương ứng với phần bị vô hiệu; bên có lỗi đối với tình trạng vô hiệu của hợp đồng bảo hiểm phải bồi thường cho bên kia thiệt hại liên quan.

Vậy, từ căn cứ nêu trên mong rằng các bạn có thể nắm rõ hơn thông tin khi hợp đồng bảo hiểm vô hiệu. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết.

Bắc Nguyễn