Từ ngày 01/7/2019 tăng hàng loạt những khoản trợ cấp cho người lao động

Rate this post

Sau khi mức lương cơ sở tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng thay vì 1,39 triệu đồng/tháng thì hàng loạt những khoản tiền chế độ, tăng trợ cấp cho người lao động lên theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019. Cụ thể như sau:

Chế độ Mức hưởng
Chế độ ốm đau Dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau ốm đau
Mỗi ngày nghỉ được hỗ trợ 30% mức lương cơ sở: 1,49 triệu đồng x 30% = 447.000 đồng/tháng (tăng 30.000 đồng so với hiện hành)
Chế độ thai sản
Trợ cấp một lần khi sinh con
Trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi:
1,49 triệu đồng x 2 = 2,98 triệu đồng
Trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thì cha được hưởng khoản trợ cấp này (tăng 200.000 đồng so với hiện hành)
Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh
Mỗi ngày nghỉ được hỗ trợ 30% mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 30% = 447.000 đồng (tăng 30.000 đồng so với hiện hành)
Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Trợ cấp một lần (suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30%)
Suy giảm 5% thì hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ giảm thêm 1% thì hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 5 = 7,45 triệu đồng (tăng 50.000 so với hiện hành).
Trợ cấp hàng tháng (suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên)
Suy giảm 31% thì hưởng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ giảm thêm 1% thì hưởng thêm 2% mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 30% = 447.000 đồng/tháng (tăng 2.000 đồng so với hiện hành).
Trợ cấp phục vụ(suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, liệt cột sống, mù 2 mắt, cụt, liệt 2 chi hoặc bị tâm thần)
Ngoài tiền trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng/tháng (tăng 100.000 so với hiện hành).
Trợ cấp một lần khi chết
Thân nhân được hưởng trợ cấp một lần bằng 36 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 36 = 53,64 triệu đồng (tăng 3.600.000 đồng so với hiện hành).
Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật
Nếu nghỉ tại gia đình, mức hưởng mỗi ngày bằng 25% mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 25% = 372.500 đồng/ngày
Nếu nghỉ tại cơ sở tập trung, mức hưởng mỗi ngày bằng 40% mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 40% = 596.000 đồng/ngày
Chế độ tử tuất
Trợ cấp mai táng
Mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết.
Cụ thể là 14.900.000 đồng (tăng 1.000.000 đồng so với hiện hành).
Trợ cấp tuất táng hàng tháng
Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở;
Cụ thể là 745.000 đồng (tăng 50.000 đồng so với hiện hành)
– Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.
Cụ thể là 1.043.000 đồng (tăng 70.000 đồng so với hiện hành).
Chế độ bảo hiểm thất nghiệp Trợ cấp thất nghiệp
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.
Cụ thể là 7.450.000 đồng (tăng 500.000 đồng so với hiện hành)
Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
Thanh toán trực tiếp
Cơ sở tuyến huyện và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:
+ Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở
1,49 triệu đồng x 0,15 = 223.500 đồng
+ Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở
1,49 triệu đồng x 0,5 = 745.000 đồng
– Cơ sở tuyến tỉnh và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT: Tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng
– Cơ sở tuyến trung ương và tương đương, không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT: Tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 2,5 = 3,725 triệu đồng
– Tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu không đúng quy định (thẻ BHYT không có ảnh hoặc không có giấy tờ chứng minh nhân thân):
+ Ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 0,15 = 223.500 đồng
+ Nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng x 0,5 = 745.000 đồng
Chế độ hưu trí
Lương hưu hàng tháng của người chỉ tham gia BHXH bắt buộc
Trừ người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và lao động nữ làm việc ở xã, phường, thị trấn khi nghỉ việc có đủ 15 – 20 năm đóng BHXH và đủ 55 tuổi, thì mức lương hưu hàng tháng thấp nhất cho người đủ điều kiện hưởng bằng mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng/tháng
Lương hưu hàng tháng của người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện
Trừ người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì người có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được hưởng mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở:
1,49 triệu đồng/tháng

>>> Xem thêm: Chốt mức lương tối thiểu vùng tăng 5,5% vào năm 2020

Thanh Huyền