Mẫu bản kiểm điểm rút kinh nghiệm

5/5 - (1 bình chọn)

Bản kiểm điểm cá nhân sai phạm, vi phạm kỷ luật là một văn bản mà các cá nhân cần soạn thảo khi họ cần tự kiểm điểm về các hành vi vi phạm của mình. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về mẫu bản kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm là một loại văn bản quen thuộc với chúng ta từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây là tài liệu mà cá nhân tự viết để tự nhắc nhở, nhận xét và đánh giá hành vi của chính mình. Mục đích của bản kiểm điểm là giúp cá nhân tự nhận lỗi và tự nhìn lại hành vi của mình.

Bản kiểm điểm được sử dụng phổ biến trong môi trường học tập, công sở và các tổ chức, giúp cá nhân tự nhìn nhận lại lỗi lầm và rút kinh nghiệm cho bản thân.

Mẫu bản kiểm điểm rút kinh nghiệm
Mẫu bản kiểm điểm rút kinh nghiệm

Mẫu bản kiểm điểm rút kinh nghiệm là gì?

Bản kiểm điểm rút kinh nghiệm là một văn bản do cá nhân soạn thảo hoặc điền theo mẫu có sẵn, trình bày về một sự việc hoặc lỗi lầm đã xảy ra trong quá trình công tác, học tập, làm việc. Bản kiểm điểm giúp nhận diện những lỗi vi phạm và những mặt hạn chế, từ đó rút ra kinh nghiệm cho những lần sau.

Đây là công cụ giúp học sinh, sinh viên, công chức viên chức, nhân viên, và các đối tượng khác tự đánh giá mức độ phạm lỗi, để tìm ra giải pháp sửa đổi và phát huy những ưu điểm, khắc phục những điểm yếu.

Mẫu bản kiểm điểm rút kinh nghiệm

Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM

Tôi tên:……………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị:………………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………..
Nhiệm vụ được giao:…………………………………………………………………………………….

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Xác định lỗi:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..

Nguyên nhân sai phạm:………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Hậu quả do sai phạm xảy ra:………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Tự nhận hình thức kỷ luật:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày … tháng … năm …
Người viết kiểm điểm

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên là:…………………………..
Sinh ngày: … tháng ….. năm …..
Số căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân:…
Cấp ngày: ….. tháng ….. năm ….. tại ……….
Hiện đang cư trú tại địa chỉ:………………….
Hiện nay, tôi đang làm việc tại bộ phận:….
Chức vụ:……………………………………………..

Nay tôi tự kiểm bản thân cụ thể tương ứng với từng sự việc xảy ra như sau:….
Trong sự việc vừa nêu trên, tôi nhận thấy bản thân mình có lỗi:……..
Nguyên nhân dẫn đến sai phạm/lỗi trên: ….
Hậu quả: ……………………………………………..

Qua việc trình bày trên, bản thân tôi xin tự nhận hình thức kỷ luật:…..
Tôi hứa lần sau sẽ không vi phạm: ……………
Tôi cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm.

………, ngày….tháng….năm……
Người viết kiểm điểm

Mẫu bản kiểm điểm rút kinh nghiệm
Mẫu bản kiểm điểm rút kinh nghiệm

Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm rút kinh nghiệm

Kiểm điểm khi vi phạm kỷ luật

Hiện nay, không có mẫu chính xác cho bản kiểm điểm vi phạm kỷ luật, nhưng nội dung cần có gồm:

  • Cơ quan nhận kiểm điểm (mục kính gửi): Ghi rõ người quản lý trực tiếp của người phải viết kiểm điểm.
  • Nếu là học sinh, sinh viên: Giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm, Ban giám hiệu nhà trường.
  • Nếu là nhân viên, công nhân: Ban giám đốc, Trưởng bộ phận, trưởng phân xưởng, trưởng phòng…
  • Thông tin của người viết kiểm điểm: Ghi rõ họ tên, chức vụ, công việc, lớp học…
  • Nội dung kiểm điểm: Trình bày cụ thể, rõ ràng nội dung sự việc, hành vi vi phạm, hậu quả gây ra (nếu có), nguyên nhân vi phạm, và các nội dung khác tùy vào hành vi vi phạm.
  • Cam kết của người viết bản kiểm điểm: Cam kết sửa đổi, không tái phạm lỗi sau khi xác định lỗi sai.

Kiểm điểm cuối năm

Với nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên, kiểm điểm cuối năm thường không có mẫu thống nhất. Tuy nhiên, Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có yêu cầu bắt buộc và được quy định cụ thể.

Đối với Đảng viên, nội dung bản kiểm điểm bao gồm:

  • Thông tin chi tiết về Đảng viên: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ trong Đảng, chính quyền…
  • Ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tự rèn luyện của năm.
  • Tự nhận mức xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, bản kiểm điểm cá nhân sai phạm, vi phạm kỷ luật là công cụ quan trọng để tự đánh giá và rút kinh nghiệm, giúp cá nhân phát triển và hoàn thiện bản thân.