Tag Archives: Luật hôn nhân và gia đình

Giải quyết tranh chấp đất đai khi ly hôn

Câu hỏi: Tôi có một vài thắc mắc về tranh chấp đất đai khi ly [...]

Chia tài sản chung sau khi ly hôn như thế nào?

Luật sư cho em hỏi chia tài sản sau khi ly hôn như thế nào? Hiện [...]

Khi ly hôn ai có quyền nuôi con?

Khi ly hôn ai có quyền nuôi con? Luật Hôn nhân và gia đình năm [...]

Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân có cần công chứng

Quy định về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, [...]