Chia tài sản chung sau khi ly hôn như thế nào?

Rate this post

Trả lời:

Vấn đề chia tài sản sau khi ly hôn là một vấn đề được quan tâm đứng sau vấn đề quyền nuôi con.

Căn cứ theo Điều 7 Luật Hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13

Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản.

Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định việc áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận hay theo luật định.

Tòa án sẽ áp dụng các quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 59 và Điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật Hôn nhân và gia đình để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

Chia tài sản chung sau khi ly hôn như thế nào?

Trong trường hợp 2 vợ chồng bạn không thỏa thuận được với nhau về việc chia tài sản và có sử dụng vốn chung để kinh doanh thì Tòa án sẽ áp dụng các quy định sau:

Khoản 2 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình quy định Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau:

a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng

b) Công sức đóng góp của vợ, chồng và việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập.

c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập

d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng

Khoản 3 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình

Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.

Khoản 5 Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Điều 64. Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh

Vợ, chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung có quyền được nhận tài sản đó và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng, trừ trường hợp pháp luật về kinh doanh có quy định khác.

Về vấn đề nuôi con sau khi ly hôn bạn có thể tham khảo bài viết: Khi ly hôn ai có quyền nuôi con để đưa ra được hướng giải quyết tốt nhất cho trường hợp của mình.

Kim Ân