Chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân có cần công chứng

5/5 - (1 bình chọn)

Có rất nhiều cặp vợ chồng có nhu cầu chia tài sản chung thành riêng nhằm mục đích kinh doanh riêng, không muốn chung tài sản với đối phương. Vậy chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân có cần công chứng không? Phí công chứng là bao nhiêu? Là câu hỏi khá nhiều cặp vợ chồng thắc mắc. Hãy tham khảo bài viết ngay sau đây để biết thêm thông tin chi tiết.

1. Cơ sở pháp lý

Căn cứ theo quy định tại điều 38 luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân như sau:

“1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Theo quy định trên, khi hai vợ chồng thỏa thuận về việc phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bạn phải đảm bảo đủ thủ tục ký kết văn bản thỏa thuận về việc tách tài sản. Và văn bản đó phải có công chứng tại nơi đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.

Các loại tài sản bắt buộc có công chứng: bất động sản, quyền sở hữu đăng ký bản quyền, quyền sử dụng đất, nhà và tài sản gắn liền với đất

Các loại tài sản khác không bắt buộc có dấu công chứng chỉ là do hai vợ chồng tự thỏa thuận.

2. Thỏa thuận sẽ bị vô hiệu trong trường hợp dưới đây:

+ Việc chia tài sản ảnh hưởng đến lợi ích của gia đình

+ Chia tài sản nhằm trốn tránh nghĩa vụ sau đây: 

iconNghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng

iconNghĩa vụ bồi thường thiệt hại

iconNghĩa vụ thanh toán khi bị tòa tuyên bố phá sản

iconNghĩa vụ trả nợ

iconNghĩa vụ trốn thuế hoặc tài chính khác đối với nhà nước.

3. Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản trong thời kỳ hôn nhân

+ Thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản

+ Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuận theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản mới có hiệu lực

+ Trong trường hợp tòa án chia tài sản chung của vợi chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, có quyết định của tòa

Trừ những thỏa thuận khác của hai vợ chồng.

4. Phí công chứng

Theo thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. Theo đó, mức thu phí công chứng sẽ căn cứ trên giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch được tính như sau:

Nguyễn Huyền