Khi ly hôn ai có quyền nuôi con?

Rate this post

Câu hỏi: Khi ly hôn ai có quyền nuôi con?

Hiện tại tôi và chồng có mâu thuẫn muốn ly hôn và tôi muốn hỏi rằng quyền nuôi con khi vợ chồng ly hôn như thế nào? Nhờ giải đáp giúp tôi hiểu để tham khảo. Tôi cảm ơn.

Trả lời:

Quyền nuôi con sau ly hôn

Căn cứ theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 81 trong Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì:

“2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con, trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu còn từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

3. Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.”

Đối với trường hợp con thuộc độ tuổi từ 03 – 07 tuổi mà cả cha và mẹ đều muốn nuôi con hay được hiểu là tranh chấp quyền nuôi con thì Tòa án sẽ giải quyết như sau:

− Tòa án sẽ xem xét, quyết định giao nuôi con cho bên nào có khả năng đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho con.

− Không hiếm trường hợp có thu nhập cao và ổn định, đáp ứng điều kiện về nhà ở, ăn uống, điều kiện học hành cho con…những vẫn không được Tòa giao nuôi con. Bởi bên đó hay đi công tác hoặc vì một lý do khác. Bên đó đã không đáp ứng được điều kiện chăm sóc, giáo dục con…

Khi ly hôn ai có quyền nuôi con?

Về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn

Khoản 1 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

 Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

Sau khi Tòa án đã giao việc nuôi con cho một bên, bên còn lại có quyền và nghĩa vụ như sau:

Theo Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về Nghĩa vụ, quyền của cha/mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha/mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha/mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con

3. Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

Cha/mẹ nào lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người kia.

Giữa cha/mẹ trực tiếp nuôi con và cha/mẹ không trực tiếp nuôi con cũng có những quyền và nghĩa vụ với nhau, cụ thể

1. Cha/mẹ trực tiếp nuôi còn có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

2. Cha/mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

>> Tham khảo: Luật sư ly hôn giỏi tại Hà Nội

Kim Ân