Mẫu giấy đề nghị thanh toán văn phòng phẩm

5/5 - (1 bình chọn)

Bạn đang tìm hiểu về giấy đề nghị thanh toán – một loại giấy tờ được sử dụng để yêu cầu thanh toán các khoản chi chưa được thanh toán hoặc chưa được tạm ứng. Để được thanh toán, giấy đề nghị thanh toán này cần được kèm theo các chứng từ liên quan đến các khoản chi đã chi. Trong bài viết này, Dịch Vụ Luật Sư Hà Nội sẽ giúp bạn có thêm thông tin về cách viết mẫu giấy đề nghị thanh toán văn phòng phẩm.

Giấy đề nghị thanh toán là gì?

Giấy đề nghị thanh toán là tài liệu pháp lý được sử dụng để đề xuất việc thanh toán khoản chi đã được thực hiện, nhưng chưa được tạm ứng hoặc thanh toán. Trong quá trình này, các chứng từ và hóa đơn cần thiết được đính kèm theo để hỗ trợ việc thanh toán đầy đủ và chính xác.

Quy trình lập và xử lý giấy đề nghị thanh toán

  • Lập giấy đề nghị thanh toán: Nhân viên phụ trách việc này phải điền đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm danh sách các khoản chi đã thực hiện và các chứng từ liên quan. Trong trường hợp nhân viên muốn yêu cầu thanh toán lương, giấy đề nghị thanh toán cũng cần được lập và điền đầy đủ thông tin liên quan.
  • Nộp giấy đề nghị thanh toán: Kế toán trưởng phải kiểm tra và đảm bảo rằng giấy đề nghị thanh toán đã được điền đầy đủ thông tin và kèm theo các hóa đơn, chứng từ cần thiết. Sau đó, giấy đề nghị thanh toán sẽ được nộp lên cấp cao nhất của đơn vị để xem xét và duyệt chi.
  • Duyệt chi: Giám đốc hoặc Tổng giám đốc sẽ xem xét giấy đề nghị thanh toán và chấp thuận nếu tất cả các thông tin và chứng từ được đáp ứng đầy đủ. Sau đó, văn bản yêu cầu thanh toán sẽ được ký duyệt bởi người có thẩm quyền duyệt chi.
  • Xử lý đề nghị thanh toán: Kế toán trưởng sẽ lập phiếu chi và gửi văn bản yêu cầu thanh toán cho nhân viên. Sau đó, tiền sẽ được thủ quỹ xuất để thanh toán cho các khoản chi đã được đề nghị

 Khi nào cần dùng giấy đề nghị thanh toán?

Theo quy định của pháp luật, giấy đề nghị thanh toán được sử dụng khi có các hoạt động phát sinh chi phí từ cơ quan, doanh nghiệp như đi công tác, mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng, và cá nhân đã sử dụng tiền riêng để thực hiện hoặc chưa được tạm ứng. Đặc biệt, giấy đề nghị thanh toán được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng: Trong quá trình làm việc, công tác, nhân viên có thể phải chi tiêu để thực hiện một số nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, nhân viên sẽ không được thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt mà qua các giấy tờ hợp lệ như giấy đề nghị thanh toán.
  • Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ: Trong quá trình thực hiện các hoạt động phát sinh chi phí, cơ quan, doanh nghiệp, nhân viên cần phải có các chứng từ hợp lệ để đối chiếu, lưu trữ. Để có thể tổng hợp các khoản chi đã phát sinh, giấy đề nghị thanh toán sẽ được sử dụng kèm theo các chứng từ hợp lệ.
  • Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi vào sổ kế toán: Sau khi đã thu thập đầy đủ các chứng từ và các thông tin liên quan, giấy đề nghị thanh toán sẽ được sử dụng để làm thủ tục thanh toán và ghi vào sổ kế toán. Việc này giúp cho quản lý chi phí được đảm bảo chính xác và minh bạch.

Giấy đề nghị thanh toán có phải chứng từ không?

Giấy đề nghị thanh toán là một trong các văn bản được sử dụng trong lĩnh vực kế toán và tài chính để yêu cầu thanh toán các khoản chi phí cho đối tượng liên quan. Tuy nhiên, trong lĩnh vực thuế, giấy đề nghị thanh toán không nằm trong danh sách các chứng từ được xét duyệt chi phí hợp lý và hợp lệ đối với cơ quan thuế.

Mặc dù không phải là một chứng từ, giấy đề nghị thanh toán vẫn được sử dụng như một thủ tục để đề nghị thanh toán các khoản chi phí. Tuy nhiên, để tránh bất kỳ tranh chấp nào khi kiểm tra thuế, các doanh nghiệp nên đảm bảo rằng giấy đề nghị thanh toán được thực hiện đúng quy trình và đầy đủ các thông tin cần thiết để chứng minh tính hợp lý và đầy đủ của các khoản chi phí.

Vì vậy, tuy giấy đề nghị thanh toán không phải là chứng từ được xét duyệt chi phí hợp lý và hợp lệ đối với cơ quan thuế, nhưng nó vẫn là một thủ tục cần thiết trong quá trình thanh toán các khoản chi phí và cần được thực hiện đúng quy trình và đầy đủ các thông tin cần thiết để tránh bất kỳ tranh chấp nào sau này.

Nội dung cần có trong giấy đề nghị thanh toán?

Giấy đề nghị thanh toán là một văn bản quan trọng trong quá trình giao dịch thương mại và cần phải bao gồm đầy đủ các thông tin và chi tiết liên quan để đảm bảo tính chính xác và minh bạch cho bên nhận thanh toán. Theo đó, nội dung cần có trong giấy đề nghị thanh toán gồm:

  • Thông tin về bên đề nghị thanh toán: Tên đơn vị, doanh nghiệp hoặc cá nhân đề nghị thanh toán cần được ghi rõ, kèm theo thông tin về bộ phận đang xử lý yêu cầu.
  • Số tiền đề nghị thanh toán: Tổng số tiền cần thanh toán cần phải được ghi rõ bằng cả số và chữ để tránh nhầm lẫn và đảm bảo tính đúng đắn.
  • Số lượng chứng từ gốc: Giấy đề nghị thanh toán cần kèm theo số lượng chứng từ gốc nộp kèm và nộp hóa đơn chứng từ hoặc bản sao hóa đơn, đảm bảo tính chính xác và minh bạch cho toàn bộ quá trình thanh toán.

Cách viết giấy đề nghị thanh toán

Đối với việc viết giấy đề nghị thanh toán, có một số yếu tố quan trọng cần lưu ý để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả của tài liệu. Dưới đây là cách viết giấy đề nghị thanh toán văn phòng phẩm:

Tiêu đề:

– Tên công ty/hộ kinh doanh

– Địa chỉ

– Số điện thoại

Phần nội dung:

– Họ và tên đệm, tên của người đề nghị thanh toán

– Đơn vị và bộ phận của người đề nghị thanh toán

– Thời gian đề nghị thanh toán

– Nội dung thanh toán chi tiết

– Số tiền cần thanh toán (bằng số và chữ)

– Phương thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

– Thông tin tài khoản ngân hàng (nếu chọn phương thức chuyển khoản)

– Nguồn kinh phí (chi phí quản lý công ty, chi phí quản lý dự án…)

– Số lượng chứng từ (ghi rõ từng loại hóa đơn, chứng từ)

Lời kêu gọi:

– Nhắc nhở về tính chính xác và thời hạn thanh toán

– Cảm ơn và kính chào

Giấy đề nghị thanh toán văn phòng phẩm

Đơn vị: Công ty ABC                                        Mẫu số 05 – TT
Địa chỉ:65 Cầu giây, Hà Nội (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
           Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày …/../202…

 Kính gửi: Giám đốc công ty ABC

Nội dung thanh toán: Thanh toán tiền mua dây điện thay thế tại công ty

Số tiền: 1.500.000 đồng(Viết bằng chữ): một triệu năm trăm nghìn đồng

(Kèm the 01 chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Người duyệt
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

>>> Liên kết hữu ích: Hướng dẫn xuất hóa đơn văn phòng phẩm