Hướng dẫn xuất hóa đơn văn phòng phẩm mới nhất

5/5 - (2 bình chọn)

Những thay đổi mới nhất trong lĩnh vực xuất hóa đơn văn phòng phẩm đã được ban hành và áp dụng từ năm 2023. Các quy định này cũng được đánh giá là sẽ ảnh hưởng đến nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Việc nắm rõ và áp dụng đúng các quy định này sẽ giúp cho các doanh nghiệp được tồn tại và phát triển bền vững trong thị trường cạnh tranh ngày nay.

Dịch Vụ Luật Sư Hà Nội xin được giới thiệu đến các bạn bài viết về hướng dẫn xuất hóa đơn văn phòng phẩm mới nhất 2023. Chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin chính xác và đầy đủ nhất về quy định mới nhất của pháp luật trong lĩnh vực này.

Hướng dẫn xuất hóa đơn văn phòng phẩm

Hóa đơn đỏ là gì?

Hóa đơn đỏ là một chứng từ tài chính được phát hành bởi bên cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, hoặc doanh nghiệp sau khi đã đăng ký mẫu cho cơ quan thuế, nhằm xác định số tiền thuế cần nộp vào ngân sách nhà nước. Hóa đơn đỏ được gọi là căn cứ để xác định tình trạng tài chính của doanh nghiệp, thể hiện rõ ràng quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ và được sử dụng để kê khai, tính toán, quản lý thuế, và hạch toán cho chi phí sản xuất kinh doanh. Hóa đơn đỏ được tự in hoặc đặt in theo quy định, và có vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa cơ quan thuế và doanh nghiệp.

Văn phòng phẩm có được giảm thuế GTGT không?

Theo quy định hiện hành của pháp luật, việc giảm thuế GTGT đối với văn phòng phẩm phụ thuộc vào mục đích sử dụng của chúng. Cụ thể:

  • Nếu văn phòng phẩm được sử dụng cho các hoạt động xuất bản
  • Nhập khẩu hoặc phát hành các vật phẩm như báo, tạp chí, sách giáo khoa, sách chính trị, sách giáo trình
  • Sách chứa đựng các văn bản quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành
  • Sách in bằng chữ dân tộc thiểu số dành cho các dân tộc thiểu số ở nước ta.

Tuy nhiên, trong trường hợp sản phẩm này được xuất khẩu, thuế GTGT vẫn sẽ áp dụng, nhưng với mức thuế suất là 0%. Điều này là do thuế GTGT chỉ đánh trên hành vi tiêu dùng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam nên hoạt động xuất khẩu sẽ không được tính thuế GTGT. Nếu sử dụng phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ thì sẽ tạo điều kiện để khấu trừ thuế sau này.

Do đó, để xác định được mức giảm thuế GTGT cho văn phòng phẩm, chúng ta cần xác định mục đích sử dụng của chúng và hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan đến xuất khẩu hay không. Trong trường hợp văn phòng phẩm thuộc các trường hợp được miễn thuế GTGT như đã nêu trên, thì sẽ được giảm thuế GTGT. Tuy nhiên, nếu sản phẩm này được sử dụng cho mục đích khác hoặc không liên quan đến các hoạt động trên, sẽ không được giảm thuế GTGT theo quy định hiện hành của pháp luật.

Hướng dẫn xuất hóa đơn văn phòng phẩm

Hướng dẫn xuất hoá đơn đỏ văn phòng phẩm mới nhất 2023

Trong quá trình kinh doanh, việc xuất hóa đơn đỏ là một việc cần thiết nhằm đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ. Dưới đây là hướng dẫn xuất hoá đơn đỏ văn phòng phẩm mới nhất năm 2023:

Viết đúng tiêu chuẩn ngày/tháng/năm trên hóa đơn đỏ:

– Đối với thời điểm lập hóa đơn bán hàng hóa, phải là ngày chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho bên mua, không phân biệt đã thu tiền hay chưa thu tiền.

– Đối với thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, phải là ngày hoàn tất việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa.

– Riêng với trường hợp kinh doanh dịch vụ, hóa đơn GTGT được bỏ qua tiêu thức “đơn vị tính”.

– Căn cứ trên Thông tư số 68/2019/TT-BTC về thời điểm lập hóa đơn.

Không cần viết thông tin bên bán trên hóa đơn đỏ:

– Thông tin về bên bán đã được thể hiện sẵn trên hóa đơn.

Viết đầy đủ thông tin bên mua hàng hóa, dịch vụ:

– Họ tên người mua hàng phải là họ tên của người trực tiếp đến mua và thực hiện giao dịch này.

– Tên đơn vị là tên công ty của bên mua, phải trùng khớp với tên trên giấy phép đăng ký kinh doanh của bên mua.

– Địa chỉ là địa chỉ của công ty bên mua, cũng phải trùng khớp với thông tin trên giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

– Mã số thuế.

– Hình thức thanh toán: dùng ký hiệu TM, CK hoặc TM/CK tùy trường hợp. Trong đó,

+ TM: là hình thức thanh toán bằng tiền mặt

+ CK: là hình thức thanh toán bằng chuyển khoản

+ TM/CM: là hình thức thanh toán chưa xác định

– Trường hợp hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng, bên mua bắt buộc phải lựa chọn hình thức thanh toán CK thì mới được áp dụng khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Hoàn tất bảng kê chi tiết hàng hóa, dịch vụ bán ra:

– Điền đầy đủ thông tin vào các cột: Số thứ tự, Tên hàng hóa, dịch vụ, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá và Thành tiền.

– Trường hợp hàng hóa, dịch vụ được quy định mã, phải ghi cả mã số vào.

– Trường hợp các hàng hóa, dịch vụ cần đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu, phải ghi các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng dùng khi đăng ký pháp luật vào hóa đơn đỏ.

– Trường hợp là hóa đơn điều chỉnh, phải ghi rõ điều chỉnh sai sót gì, tăng hay giảm, ký hiệu, ngày/tháng/năm.

– Nếu bảng kê còn thừa dòng, gạch chéo toàn bộ phần còn trống, bắt đầu từ trái qua phải.

Viết đúng phần tổng cộng:

– Đảm bảo tính chuẩn xác cho phần tổng cộng tại các tiêu thức: Cộng tiền hàng, Thuế suất GTGT, Tổng cộng tiền thanh toán và Số tiền viết bằng chữ.

– Viết lại số liệu tại dòng “Tổng cộng tiền thanh toán” bằng chữ.

Ký tên tại hóa đơn đỏ:

– Người mua hàng ký tên nếu trực tiếp thực hiện giao dịch. Nếu không tới mua trực tiếp, bên bán phải ghi rõ bán hàng qua điện thoại, qua mạng hay qua fax.

– Người bán hàng (người lập hóa đơn đỏ) ký tên.

– Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu và ghi đầy đủ họ tên trên hóa đơn. Trường hợp ủy quyền cho người khác ký tên, cũng phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên.

Lời kết

Dịch Vụ Luật Sư Hà Nội hy vọng rằng hướng dẫn trên sẽ giúp quý khách hàng lập được các hóa đơn đỏ văn phòng phẩm đầy đủ và chính xác nhất.

Trân trọng!