Hướng dẫn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

5/5 - (1 bình chọn)

Kinh doanh lữ hành là gì?

Kinh doanh lữ hành là việc thực hiện các hoạt động cũng như thiết lập các chương trình du lịch trọn gói hoặc từng phần và bán trực tiếp hoặc gián tiếp cho văn phòng đại diện tổ chức thực hiện chương trình, hướng dẫn du lịch.

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa mới nhất

→ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật

→  Có đăng ký kinh doanh ngành nghề: lữ hành nội địa

→  Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng. Mức ký quỹ là 100.000.000đ

 

Hướng dẫn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

 

→  Có phương án kinh doanh lữ hành nội địa; có chương trình du lịch cho khách du lịch nội địa.

→  Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa phải có ít nhất 3 năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành.

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa có ý nghĩa như thế nào?

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa là căn cứ để doanh nghiệp có thể thực hiện các tour du lịch trong nước. Nếu không có giấy phép này, doanh nghiệp không được tổ chức tour du lịch trong nước phục vụ cho khách Việt Nam tại quốc gia của mình.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

+ Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành, nghề đăng ký kinh doanh: Điều hành tua du lịch: kinh doanh lữ hành nội địa

+ Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành

+ Phương án kinh doanh lữ hành nội địa

+ Chương trình du lịch cho khách nội địa

+ Giấy tờ chứng minh hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành

Thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Bước 1: Doanh nghiệp nộp 1 bộ hồ sơ đến Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

Bước 2: Sở Du lịch hoặc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cấp tỉnh sẽ thẩm định và cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa cho doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày.

Nếu có trường hợp bị từ chối sẽ được thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Kim Ân