Hướng dẫn thủ tục tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp

5/5 - (1 bình chọn)

Khi nhận thấy doanh nghiệp mình lâm vào tình trạng phá sản thì chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đó. Trong bài viết này Dichvuluathanoi sẽ hướng dẫn thủ tục tuyên bố phá sản đối với doanh nghiệp.

1. Hồ sơ cần thiết để yêu cầu mở thủ tục phá sản

+ Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

  • Ngày tháng năm làm đơn
  • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp
  • Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

+ Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài chính phải được tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận.

+ Báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp đã thực hiện những vẫn không thể khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.

 

Hướng dẫn tuyên bố phá sản doanh nghiệp

 

+ Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy được.

+ Danh sách các chủ nợ của doanh nghiệp, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm.

+ Danh sách những người mắc nợ doanh nghiệp, trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; các khoản nợ chưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm.

+ Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên đới chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp.

+ Những tài liệu khác mà Tòa án yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

♦ Trụ sở Tòa án nhân dân nơi có thẩm quyền giải quyết

♦ Hoặc có thể gửi hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản qua đường bưu điện.

3. Trình tự thủ tục phá sản doanh nghiệp

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và nộp tiền tạm ứng phí phá sản

Bước 2: Hòa giải và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tòa án nhận đơn, xem xét đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Tòa án sẽ thông báo việc nộp phí và tạm ứng phí phá sản hoặc yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn. Tiếp đó tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản trong trường hợp đặc biệt hoặc hòa giải đối với trường hợp hòa giải trước khi mở thủ tục phá sản và thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kể từ ngày nộp tiền lệ phí, tạm ứng phí phá sản.

Sau 30 ngày kể từ ngày tòa án thụ lý hồ sơ sẽ ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản.

Bước 3: Mở thủ tục phá sản

Bước 4: Hội nghị chủ nợ

Bước 5: Phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp

Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản

Bước 7: Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

Thanh lý tài sản phá sản.

Kim Ân