Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên – Luật Doanh nghiệp

Rate this post

Công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được hiểu như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty TNHH 1 thành viên có tư cách pháp nhân khi nào?

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014.

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hướng dẫn thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Các bước thành lập công ty TNHH

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 TV (Hướng dẫn chi tiết phía dưới)

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch đầu tư.

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được nhận Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp thì Phòng đăng ký kinh doanh phải thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Nhận kết quả đăng ký thành lập công ty TNHH 1 TV

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký Doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Bước 5: Khắc con dấu tròn của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp.

Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau: Tên doanh nghiệp; Mã số doanh nghiệp.

Bước 6: Thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh

Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và phải trả phí theo quy định.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

− Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

− Điều lệ công ty

− Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân sau:

• Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân/CMND/Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực

• Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

− Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

• Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân có nêu phía trên

• Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

• Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

• Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.

Kim Ân