Mẫu đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Rate this post

Mẫu đề nghị cấp giấy phép lao động

Mẫu đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là mẫu giấy được lập ra để người lao động nước ngoài xin cấp giấy phép lao động khi sang Việt Nam làm việc. Mẫu nêu rõ tên doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài, số lao động nước ngoài đang làm việc tại doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh, tên người lao động xin giấy phép lao động…

Mẫu số 07 được ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH.

Tải mẫu: Mẫu đề nghị cấp giấy phép lao động

Mẫu đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Luật Doanh nghiệp.