Quy định về mua bảo hiểm tai nạn trong xây dựng theo thông tư 329

Rate this post

Trong quá trình làm việc tại các công trình xây dựng thì rủi ro luôn rình rập do nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu trách nhiệm của chủ thầu và ý thức của công nhân. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi người lao động và hạn chế rủi ro thì việc mua bảo hiểm tai nạn trong xây dựng là rất cần thiết.

Để tìm hiểu thêm về gói bảo hiểm này mời bạn tham gia đọc bài viết dưới đây để hiểu hơn về quy định về mua bảo hiểm tai nạn trong xây dựng theo thông tư 329.

1. Điều kiện mua bảo hiểm tai nạn trong xây dựng là gì?

– Tất cả các cơ quan chức năng, ban ngành địa phương đều phải chú trọng đến vấn đề an toàn cho người lao động vì thế phải có những biện pháp xử lý hạn chế tối đa tai nạn lao động. Do vậy mọi công trình trước khi thi công đều phải mua bảo hiểm tai nạn trong xây dựng.

– Đối tượng: bảo hiểm dành cho mọi đối tượng là công dân của Việt Nam hoặc những người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Loại trừ những trường hợp đang bị tàn phế, tâm thần hoặc hương tật vĩnh viễn trên 50%.

– Phạm vi bảo hiểm: Công nhân chẳng may chết do tai nạn, hoặc thương tật thân thể do tai nạn hoặc là có những hành động cứu người, cứu tài sản của nhân nhân, nhà nước hoặc là tham gia các hành động chống phạm pháp dẫn đến thương tật, tử vong.

2. Quy định về mua bảo hiểm trong xây dựng theo thông tư 329

2.1 Quy định về mua bảo hiểm công nhân xây dựng

Theo chương II, điều 4, điểm 3 có quy định: đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định của pháp luật.

2.2 Phạm vi bảo hiểm cho công nhân xây dựng

Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, bệnh nghề nghiệp phát sinh do thực hiện công việc thi công trên công trường.

3. Quy định về mua bảo hiểm cho công trình xây dựng

Theo Khoản a, Mục 2, Điều 3 thông tư 329 quy định rõ: chủ đầu tư sẽ mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, trong trường hợp phí bảo hiểm đã được tính vào giá trị hợp đồng xây dựng.

Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng

Công ty bảo hiểm sẽ đền bù mọi rủi ro tổn thất trong xây dựng trừ các trường hợp sau:

+ Có sự tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý

+ Phát sinh không mang tính ngẫu nhiên

+ Tổn thất không lượng hóa được bằng tiền

+ Tổn thất mang tính thảm họa

+ Tổn thất trong trường hợp bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm quy định trong khoản 9 điều 3 luật kinh doanh bảo hiểm: “quyền lợi có thể được bảo hiểm là quyền sở hữu, quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền tài sản, nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng đối với đối tượng được bảo hiểm”

Hy vọng qua quy định về mua bảo hiểm tai nạn trong xây dựng theo thông tư 329 có thể giúp chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng, công ty tư vấn thiết kế sẽ hiểu rõ hơn về các loại hình bảo hiểm mà mình cần tham gia.

Nguyễn Huyền