Cách nhận tiền dưỡng sức sau sinh

3/5 - (2 bình chọn)

Có nhiều bà mẹ không có đủ sức khỏe làm việc khi hết thời gian nghỉ thai sản. Các mẹ đừng lo nhé pháp luật có quy định về chế độ dưỡng sức sau sinh.

>> Xem thêm: Những điểm mới của chế độ thai sản năm 2019

Điều kiện để hưởng dưỡng sức phục hồi sau sinh

Khi hết thời hạn hưởng chế độ thai sản, trong 30 ngày đầu đi làm, nếu sức khỏe của người lao động chưa đủ để tiếp tục làm việc thì người lao động nộp hồ sơ đến người sử dụng lao động đề nghị hưởng dưỡng sức sau sinh.

Cách nhận tiền dưỡng sức sau sinh

Thời gian hưởng dưỡng sức sau sinh

Số ngày nghỉ dưỡng sức sau sinh được quy định cụ thể trong khoản 2 điều 41 Luật bảo hiểm xã hội.

+ Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên.

+ Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật.

+ Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác.

Đối với trường hợp, người lao động đã nghỉ hết 6 tháng thai sản mà không quay lại công ty làm việc thì sẽ không được hưởng chế độ dưỡng sức những ngày đó.

Mức tiền dưỡng sức sau sinh

Để hỗ trợ một phần thu nhập cho người lao động nhằm đảm bảo cuộc sống thường ngày, mỗi ngày nghỉ dưỡng sức, người lao động được nhận một khoản tiền bằng 30% mức lương cơ sở.

Với mức lương cơ sở hiện tại là 1.390.000 thì:

Mức hưởng dưỡng sức sau sinh = thời gian nghỉ dưỡng sức x 1.390.000 x 30%.

Ngày 1/7/2019 mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 thì:

Mức hưởng dưỡng sức sau sinh = thời gian nghỉ dưỡng sức x 1.490.000 x 30%.

Cách nhận tiền dưỡng sức sau sinh

Để được nhận tiền dưỡng sức sau sinh thì người lao động phải có tên trong danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập (danh sách C70A).

Tải mẫu danh sách C70A có ví dụ minh hoạ cụ thể: Tại đây

Người lao động cần cung cấp đầy đủ, kịp thời các giấy tờ theo yêu cầu của người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi cho mình.

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp dưỡng sức sau sinh, người sử dụng lao động lập danh sách và nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả cho người lao động, nếu không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Pháp luật hiện tại rất quan tâm, tạo điều kiện cho người lao động nữ sinh con. Chính vì vậy, các mẹ nên bết để được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh, đảm bảo quyền lợi của mình.