Quy định mới nhất về quy trình giải thể doanh nghiệp

Rate this post

Giải thể doanh nghiệp là việc người đại diện của doanh nghiệp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân, các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp. Vậy quy trình giải thể doanh nghiệp được thực hiện như thế nào? xem ngay bài viết dưới đây để hiểu rõ nhất về thủ tục và quy trình giải thể.

1. Giải thể doanh nghiệp khi nào?

Quy trình giải thể doanh nghiệp

Theo Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp mà doanh nghiệp được tiến hành giải thể doanh nghiệp bao gồm:

a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời gian 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

d) Bị thu hồi Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Khi thuộc một trong các trường hợp trên thì doanh nghiệp có thể tiến hành giải thể.

2. Quy trình giải thể doanh nghiệp thế nào?

Điều 202 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định quyết định giải thể phải có đầy đủ các nội dung sau:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
  • Lý do giải thể
  • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.
  • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Quy trình giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần đảm bảo phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán hết các khoản nợ như lương cho người lao động, nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội, nợ các đối tác làm ăn,… thì mới tiến hành giải thể được.

Sau đó, doanh nghiệp thực hiện theo các bước sau để tiến hành giải thể doanh nghiệp:

Bước 1: Đăng công bố thông tin giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trước đây là phải đăng bố cáo giải thể trên ba số báo liên tiếp. Đồng thời phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Bước 2: Gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận giải thể (đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu). Công văn gửi tới Ngân hàng xin xác nhận không còn nợ Ngân hàng mở tài khoản.

Bước 3: Hoàn thành nghĩa vụ quyết toán thuế với Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Sau đó có xác nhận doanh nghiệp không nợ thuế thì Cơ quan thuế sẽ tiến hành chấm dứt hiệu lực mã số thuế của doanh nghiệp.

Bước 4: Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ giải thể lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở kế hoạch và Đầu tư và lấy Giấy tiếp nhận về việc giải thể

Bước 5: Doanh nghiệp gửi hồ sơ trả con dấu pháp nhân lên Công an Tỉnh/ Thành phố nơi đặt trụ sở để họ ra quyết định hủy dấu. Doanh nghiệp gửi quyết định hủy dấu đó lên Phòng đăng ký kinh doanh và chờ quyết định giải thể cuối cùng.

Lúc này, Phòng đăng ký kinh doanh ra quyết định xóa tên của doanh nghiệp trong Sổ đăng ký kinh doanh là đã hoàn tất thủ tục giải thể.

Trên đây là những quy định và quy trình giải thể doanh nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp 2014. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích được cho bạn đọc trong quá trình tiến hành giải thể doanh nghiệp.

Phương Anh