Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài qua mạng

5/5 - (2 bình chọn)

Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài là bước đầu tiên để người sử dụng lao động có thể thực hiện được thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Sau đây sẽ là các bước đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng nhanh nhất.

1. Truy cập trang thông tin điện tử của Cục làm việc

http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn/

Lúc này trên màn hình giao diện của máy tính, các bạn chọn vào chức năng đăng ký nhu cầu sử dụng

đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài

2. Nộp hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Các bạn thực hiện việc nhập thông tin cho quá trình. Nộp hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài qua mạng theo trình tự như sau:

Đầu tiên, các bạn cần xác định mình thuộc đối tượng nào để thực hiện. Nộp hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng. Trong đó bao gồm ba nhóm chính:

– Doanh nghiệp.

– Tổ chức, hội, đoàn thể.

– Nhà thầu.

Sau khi chọn chính xác nhóm đối tượng có nhu cầu thực hiện. Nộp hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài qua mạng phù hợp với thực tế của đơn vị mình, các bạn tiếp tục thực hiện việc nhập số ban hành và ngày tháng ban hành văn bản.

Tiếp theo, các bạn tiến hành nhập thông tin cụ thể về nhu cầu. Nộp hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài qua mạng của mình.

Sau khi nhập đầy đủ các trường trong phần thông tin nhu cầu, các bạn chuyển sang tab Thành phần hồ sơ.

đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài

Tại đây, các bạn cần tải lên. “Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài” và “Các giấy tờ liên quan khác”.

3. Lưu ý khi đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài qua mạng

Hệ thống cho phép việc nhập nhiều vị trí công việc trong cùng một hồ sơ đăng ký nhu cầu. Các bạn có thể nhấn nút Lưu lại để lưu vị trí công việc đang nhập và sau đó nhân nút Thêm mới để nhập các vị trí khác.

Sau khi các bạn chọn nút Lưu hồ sơ, thông tin vừa nhập sẽ. được lưu lại và hiển thị xuống sanh sách đăng ký nhu cầu phía dưới.

Tương ứng với mỗi hồ sơ đăng ký nhu cầu trong Thủ tục Nộp hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài qua mạng sẽ có 3 chức năng như sau:

– Thứ nhất: Chức năng “Xem chi tiết hồ sơ”.

– Thứ hai: Chức năng “Xóa hồ sơ”.

– Thứ ba: Chức năng “Nộp một hồ sơ”.

Sau khi nhất vào nút Nộp hồ sơ, môt form xác nhận chữ ký số sẽ hiển thị. Các bạn chon mục “xác nhận chữ ký số” nếu sử dụng chữ ký số hoặc mục “Nộp không xác thực” nếu không sử dụng

đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài

Trường hợp hồ sơ ở danh sách có trạng thái là “Bổ sung hồ sơ”. Các bạn cần kiểm tra lý do bổ sung và thực hiện cập nhật lại đầy đủ các trường thông tin cho hồ sơ. Sau đó, quay trở lại trang danh sách hồ sơ và tiến hành nộp lại hồ sơ.

>>> Thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Bắc Nguyễn