Kiến thức: Tác Phẩm Phái Sinh là gì?

Rate this post

Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 thì không đưa ra một định nghĩa rõ ràng về tác phẩm phái sinh mà chỉ đề cập một cách khái quát về các loại hình được coi là tác phẩm phái sinh. Vậy tác phẩm phái sinh là gì? Có mấy loại tác phẩm phái sinh? Hãy tìm hiểu ngay sau đây.

Tác phẩm phái sinh là gì?

tác phẩm phái sinh là gì

Tác phẩm phái sinh là tác phẩm do cá nhân/những cá nhân trực tiếp sáng tạo, được hình thành trên cơ sở một/những tác phẩm đã tồn tại trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học – được thể hiện bằng bất kỳ phương thức hay hình thức nào khác biệt với phương thức hay hình thức thể hiện của tác phẩm gốc thông qua một dạng vật chất nhất định.

Các loại tác phẩm phái sinh

Tác phẩm phái sinh bao gồm:

iconTác phẩm dịch: Là việc chuyển tải trung thực nội dung của tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

iconTác phẩm phóng tác: Sự sáng tạo dựa theo nội dung của một tác phẩm khác.

iconTác phẩm cải biên: Viết lại một tác phẩm.

iconTác phẩm tuyển chọn: Tuyển tập từ nhiều tác phẩm đã có.

iconTác phẩm biên soạn: Tuyển chọn theo một chủ dề có thể bàn luận, đánh giá.

iconTác phẩm phẩm sinh phải xin phép và được sự đồng ý của tác giả của tác phẩm gốc.

tác phẩm phái sinh là gì

Trên đây một số thông tin hữu ích của Dịch Vụ Luật Sư Hà Nội sẽ cung cấp cho Quý khách hàng về tác phẩm phái sinh là gì? Chúng tôi mong rằng các bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Bắc Nguyễn