Tội gá bạc là gì? Trường hợp bị khởi tố về tội gá bạc

Rate this post

– Câu hỏi của độc giả: “Tôi băn khoăn không biết tội gá bạc là gì? Và khi nào thì bị khởi tố về tội gá bạc?”

– Luật sư trả lời:

Trước hết xin trả lời với bạn. Tội gá bạc được quy định rất rõ trong Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Có tên đầy đủ là “Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc”. Quy định cụ thể về tội này, tại điều 322 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung khoản 121 điều 1 Luật sửa đổi bổ sung BLHS 2017: 

“1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Sử dụng địa điểm thuộc quyền Sở hữu hoặc quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

c) Tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần trị giá 20.000.000 đồng trở lên;

d) Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc hoặc phân công người canh gác, người phục vụ khi đánh bạc; sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

đ) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương, tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Phân tích về tội phạm:

+ Chủ thể của tội gá bạc: Là chủ thể thường. Là tất cả những người đủ 16 tuổi và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

+ Khách thể của tội gá bạc: Xâm phạm đến trật tự hay nếp sống văn minh của xã hội.
+ Mặt khách quan của tội gá bạc: Dùng địa điểm (nhà ở, cửa hàng, khách sạn, phòng trọ, tàu, xe, thuyền, bè…) đang do mình quản lý sử dụng để cho người khác đánh bạc thu tiền. Như vậy thì một yếu tố bắt buộc phải có để xác định người nào đó có phạm tội hay không đó là “có hay không nhận tiền”.

Căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự với tội này bao gồm cả những điều kiện như: gá bạc với quy mô lớn(như thế nào là lớn, xin mời theo dõi luật định nêu trên); đã từng bị xử lí vi phạm hành chính; hoặc đã bị kết án về tội gá bạc(chưa bị xóa án tích) mà vẫn vi phạm tiếp.

Kết luận

Như vậy, không phải mọi hành vi gá bạc đều bị khởi tố về tội này. Mà phải đủ các điều kiện sau thì mới bị khởi tố, đó là: Người có năng lực trách nhiệm hình sự, có hành vi gá bạc và nhận tiền từ hành vi này; gá bạc với quy mô lớn; đã từng bị xử lí vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà vẫn tiếp tục vi phạm.

Từ kết luận trên có thể thấy rằng, nếu một người thực hiện hành vi gá bạc với một quy mô nhỏ, không nhận tiền từ hành vi đó, và cũng chưa từng bị xử lí vi phạm hành chính về hành vi gá bạc… thì không bị khởi tố về hành vi này. Đây cũng là một cách để nhà nước ta thể hiện sự tôn nghiêm của mình với những kẻ xem thường pháp luật. Đồng thời thể hiện sự nhân đạo đối với những người vi phạm lần đầu và hậu quả mang lại không đáng kể.