Hướng dẫn thủ tục tách sổ hộ khẩu

Rate this post

Thủ tục tách sổ hộ khẩu vẫn còn là điều thắc mắc của rất nhiều người. Vì vậy Dịch vụ luật sư Hà Nội sẽ hướng dẫn thủ tục tách sổ hộ khẩu ở bài viết dưới đây. Cùng tham khảo nhé.

Thông tin tư vấn của chúng tôi căn cứ vào Luật cư trú 2006 và thông tư 35/2014/TTT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật cư trú đưa ra những ý kiến như sau:

Trường hợp được phép tách sổ hộ khẩu

Theo Luật cư trú quy định tại điều 27 có ghi rõ:   

  • Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm 2 2 trường hợp dưới đây:

     +  Người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu.

     + Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật cư trú mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

  • Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 theo Luật cư trú.
  • Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu. Trong trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Từ các điều trên cho thấy, điều kiện để có thể được tách sổ hộ khẩu là người phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu.

Đối với các trường hợp đã nhập khẩu vào mà không phải trường hợp đương nhiên chung một khẩu theo quy định như: “ Những người ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu.” thì phải được sự đồng ý của chủ hộ khẩu đồng ý cho tách thì mới được tách sổ hộ khẩu.

>> Xem thêm tại: Hệ số điều chỉnh giá đất tại Hà Nội 2019 có những thay đổi gì?

hướng dẫn thủ tục tách sổ hộ khẩu

Hồ sơ tách sổ hộ khẩu cần những gì?

+ Sổ hộ khẩu được tách

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

+ Ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ cho tách sổ hộ khẩu nếu trước đây nhập vào sổ hộ khẩu của người này.

Nơi nộp hồ sơ tách sổ hộ khẩu ở đâu?

Đối với trường hợp là thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận hoặc  thị xã.

Đối với trường hợp là tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện hoặc Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thời hạn nộp hồ sơ tách sổ hộ khẩu mất bao lâu?

 Tại điều 17 Luật cư trú theo căn cứ khoản 3 có quy định cụ thể thời gian nộp hồ sơ tách hộ khẩu trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu hoặc trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Như vậy, để tách hộ khẩu, bạn cần hiểu rõ được điều kiện để tách hộ khẩu, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ tách hộ khẩu, địa điểm nộp hồ sơ tách hộ khẩu và thời hạn nộp hồ sơ tách hộ khẩu theo đúng quy định pháp luật đề ra. Thông tin trên đây hy vọng sẽ giúp các bạn chuẩn bị thủ tục đầy đủ hơn. Chúc các bạn thành công!

Thùy Linh