Khi bị thu hồi đất từ Nhà Nước thì doanh nghiệp phải làm gì?

5/5 - (1 bình chọn)

Khi đất đai luôn là vấn đề nóng của xã hội vì rất nhiều doanh nghiệp xây dựng công trình, công ty được mọc lên thì câu hỏi được đặt ra ở đây là: Nếu Nhà Nước thu hồi đất thì doanh nghiệp phải làm gì khi phản đối lệnh thu hồi đó? Từ câu hỏi trên Dịch vụ luật sư Hà Nội chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề doanh nghiệp phải làm gì khi phản đối thu hồi đất như sau:

Về cơ sở pháp lý chúng tôi hoàn toàn dựa theo Luật đất đai 2013 để nói ra quan điểm của mình.

Theo luật đất đai 2013 tại khoản 11 điều 3 có quy định: “Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai”

Bởi vậy, nếu có nhu cầu sử dụng đất mà Nhà Nước đã từng cấp quyền sử dụng cho các tổ chức cá nhân, hộ gia đình thì Nhà Nước ra quyết định thu hồi lại đất để thực hiện các quy hoạch đã được phê duyệt có căn cứ thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai.

Nhưng việc Nhà Nước thu hồi đất đa số không nhận được phản hồi tích cực của người dân và doanh nghiệp tạo nên những diễn biến phức tạp, đặc biệt là doanh nghiệp. Vì khi Nhà Nước thu hồi đất sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gây ra những thiệt hại rất lớn. Bởi ngay từ đầu doanh nghiệp đã phải chi trả ra số tiền không nhỏ để được sử dụng đất và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên đất, phục vụ cho hoạt động của mình.

Vậy trong trường hợp này doanh nghiệp cần phải làm gì?

doanh nghiệp phải làm gì khi phản đối thu hồi đất

1. Doanh nghiệp phải làm gì khi phản đối thu hồi đất?

 Theo luật đất đai 2013 quy định tại điều 69 thì trình tự, thủ tục thu hồi đất được thực hiện bởi nhiều bước khác nhau và công việc đầu tiên phải thực hiện đó là ra thông báo thu hồi đất.

Thông báo thu hồi đất phải được gửi đến người có đất bị thu hồi chậm nhất 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp và 90 ngày đối với đất nông nghiệp.

Nếu nhận được thông báo thu hồi đất thì doanh nghiệp cần phải kiểm tra xem đây có phải trường hợp Nhà nước thu hồi đất hay không và căn cứ để thu hồi đất là gì, thông báo thu hồi đất đã được ban hành đúng thẩm quyền hay đã được gửi đúng thời hạn chưa…

Nếu thấy việc thu hồi đất của Nhà nước chưa được thực hiện theo đúng quy định doanh nghiệp có thể làm đơn đề nghị gửi đến cơ quan có thẩm quyền, trình bày rõ căn cứ, mong muốn và nguyện vọng để được xem xét về việc thu hồi đất.

Doanh nghiệp chỉ có thể gửi đơn đề nghị để cơ quan có thẩm quyền xem xét lại một cách chi tiết và thấu đáo nhất vì thông báo thu hồi đất không phải là quyết định hành chính tránh việc thu hồi đất trái pháp luật dẫn đến những hậu quả không mong muốn   

Đối với những trường hợp nhận được quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, thì theo Luật đất đai 2014 quy định tại Điều 204:

Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai

  1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.
  2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính

>>> Xem thêm tại: Sang tên sổ sồng cần thủ tục gì và mất thời gian bao lâu?

Khi này doanh nghiệp có thể thực hiện quyền khiếu nại hoặc khởi kiện của mình đối với quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền.

doanh nghiệp phải làm gì khi phản đối thu hồi đất

2. Vậy trình tự, thủ tục khiếu nại, khiếu kiện quyết định thu hồi đất như thế nào?

Theo Luật khiếu nại 2011 khoản 1 Điều 7 có quy định:

  1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

– Người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn theo quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu. Hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

– Người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn theo quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Vì vậy trong trường hợp doanh nghiệp có căn cứ cho rằng quyết định thu hồi đất ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình có thể gửi đơn khiếu nại đến người đã ký quyết định thu hồi đất đó. Và quyết định thu hồi đất là thì thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày doanh nghiệp nhận được hoặc biết được quyết định đó.

Khi có kết quả giải quyết lần đầu, doanh nghiệp không đồng ý với kết quả này thì có thể gửi đơn khiếu nại lần hai hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết giúp doanh nghiệp biết phải làm gì hay thực hiện những thủ tục ra sao khi không đồng ý quyết định thu hồi đất do Dịch vụ luật sư Hà Nội thống kê.

Thùy Linh