Luật sư giỏi về hình sự

Rate this post

Luật sư giỏi về hình sự đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình xét xử, góp phần vào việc giải quyết các vụ án một cách khách quan, đúng pháp luật.

Luật sư giỏi về hình sự

Thế nào là luật sư giỏi về hình sự

Luật sư giỏi về hình sự không có nghĩa là người đó có thể bào chữa cho người có tội thành không có tội mà phải đảm bảo tính công bằng của pháp luật. Luật sư hình sự giỏi phải là người có kiến thức chuyên môn, hiểu biết sâu sắc về pháp lý. Có kinh nghiệm giải quyết các lĩnh vực tranh chấp khác nhau đặc biệt trong lĩnh vực hình sự. Giúp cho thân chủ đưa ra lời khai đúng sự thật mà không làm tăng nặng tội trạng, giúp minh oan, hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trợ giúp các vấn đề pháp lý

  • Tư vấn và giúp cho thân chủ tìm các bằng chứng ngoại phạm, các lỗi trong tố tụng hình sự. Phân tích hành vi, vi phạm và lỗi trong tố tụng hình sự nhằm minh oan cho thân chủ.
  • Tư vấn và giúp khách hàng hiểu rõ về quyền và trách nhiệm của mình trong phiên tòa tránh các trường hợp bị ép cung, mớm cung sai, dụ cung.
  • Tư vấn làm thủ tục bồi thường thiệt hại, sức khỏe, nhân phẩm danh dự, của người bị hại để khắc phục hậu quả của hành vi trái pháp luật đã gây ra trong trường hợp gia đình bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường.
  • Tư vấn thời hạn để được xóa án tích và các thủ tục, trình tự xóa án tích.
  • Tư vấn về các khung hình phạt tương ứng với các quy định pháp luật hình sự về quyết định hình phạt và vấn đề liên quan.
  • Tư vấn pháp luật về các quy định đối với trường hợp chưa thành niên.

Vai trò của luật sư hình sự giỏi trong vụ án hình sự.

Giai đoạn điều tra, truy tố

Giai đoạn điều tra: thực hiện quyền bào chữa cho bị can, bị cáo, người tạm giữ và bảo vệ quyền lợi cho bị can tránh các hoạt động tra khảo, bức cung, mớm cung của cơ quan điều tra gây bất lợi cho bị cáo.

Ngoài ra luật sư còn có thể tự thu thập thêm chứng cứ, tiến hành xem xét và đánh giá chứng cứ do cơ quan điều tra thu thập để giúp tìm ra sự minh bạch của vụ án.

Giai đoạn truy tố: Luật sư tiến xem xét, phân tích chứng cứ, hồ sơ vụ án đưa ra các nhận định, xây dựng hướng giải quyết của vụ án chuẩn bị cho phiên tòa.

Tại phiên tòa

Sơ thẩm: Luật sư đại diện cho quyền lợi hợp pháp của bị cáo, thay mặt bị cáo tham gia tranh luận với đại diện viện kiểm sát và đại diện của người bị hại nhằm làm sang tỏ sự thật khách quan. Đây là giai đoạn mà tiếng nói, lập luận của luật sư tạo tiền đề để hội đồng xét xử cân nhắc định tội và án phạt đối với bị cáo.

Phúc thẩm: Luật sư đưa ra các quan điểm yêu cầu tòa án xem xét lại một phần hay toàn bộ bản án. Đây cũng là lúc để luật sư bổ sung chứng cứ làm cơ sở đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.

Luật sư hình sự trong các vụ án hình sự rất quan trọng. Để thực hiện tốt vai trò của mình thì luật sư hình sự cần trau dồi kinh nghiệm, tiếp xúc với nhiều vụ án khác nhau để đưa ra hướng giải quyết tối ưu. Kỹ năng mềm là một công cụ không thể thiếu đối với một người luật sư giỏi.