Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

Rate this post

Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi mong nhận được sự tư vấn của luật sư. Tôi muốn thành lập trung tâm tư vấn du học, không biết thủ tục pháp lý như thế nào?

Trả lời

1. Căn cứ pháp lý

− Luật doanh nghiệp năm 2014

− Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

− Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

2. Nội dung tư vấn

Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

 

Về điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học

Theo quy định tại Điều 107 của Nghị định số 46/2017/ NĐ-CP, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải đáp ứng các điều kiện sau:

• Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.

• Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

• Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ Đại học trở lên, có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

Căn cứ theo quy định của pháp luật thì việc thành lập trung tâm tư vấn du học phải tuân theo các bước sau:

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật đầu tư 2014, Luật Doanh nghiệp 2014 và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Chi tiết như sau:

• Xác định số thành viên góp vốn, loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp

• Lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp và mã hóa ngành nghề kinh doanh

• Chuẩn bị hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

• Nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trong trường hợp thành lập doanh nghiệp đối với Nhà đầu tư nước ngoài, phải thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư 2014.

Bước 2: Xin giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

• Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực)

• Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

>>> Tham khảo: Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân