Hướng dấn tra cứu thông tin nhà thầu

5/5 - (1 bình chọn)

Tại sao tham gia đấu thầu phải có thông tin trên trang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia?

Đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thấu quốc gia là bắt buộc.

Theo các điều kiện quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu năm 2013, nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện, trong đó có quy định “đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”

Điểm e Khoản 2 Điều 22 của Luật Đấu thầu năm 2013 quy định rõ: “Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu”. Trách nhiệm này của nhà thầu được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 128 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014.

>>> Xem thêm: Quy định mới của đấu thầu qua mạng

Các bước tra cứu thông tin đấu thầu qua mạng trên trang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Bước 1: Truy cập vào trang web: http://muasamcong.mpi.gov.vn – Trang hệ thống mạng đấu thầu quốc gia – Quản lý & vận hành bởi Cục quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch & đầu tư.

Bước 2: Tra cứu cơ sở dữ liệu để tim thông tin nhà thầu đã được phê duyệt.

Chọn mục Cơ sở dữ liệu -> Danh sách nhà thầu đã được phê duyệt. 

Bước 3: Điền thông tin tìm kiếm. Ở đây chỉ cần điền mã số đăng ký kinh doanh như hình là được.

Bước 4: Hiện thị kết quả & thông tin nhà thầu muốn tra cứu

Trên đây là bài hướng dẫn cho các đơn vị muốn tra cứu thông tin nhà thầu mời thầu đã đăng ký trên mạng hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc thông tin đấu thầu qua mạng.

Việt Khang