Mẫu đơn ly hôn quận Hoàng Mai

Rate this post

Ly hôn là một quyết định quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai vợ chồng và con cái. Do đó, việc chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ ly hôn, bao gồm cả mẫu đơn ly hôn, là rất quan trọng để đảm bảo thủ tục diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách viết mẫu đơn ly hôn quận Hoàng Mai một cách chính xác và đầy đủ.

mẫu đơn ly hôn quận hoàng mai
mẫu đơn ly hôn quận hoàng mai

Khi nào cần đơn xin ly hôn quận Hoàng Mai

Bạn cần nộp đơn xin ly hôn quận Hoàng Mai khi:

 • Một trong hai vợ chồng có nơi cư trú tại quận Hoàng Mai:
  • Cư trú thường xuyên: Đây là nơi bạn thường xuyên sinh sống và làm việc.
  • Cư trú tạm trú: Đây là nơi bạn tạm thời sinh sống và làm việc trong một thời gian nhất định.
 • Cả hai vợ chồng thỏa thuận lựa chọn Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai để giải quyết ly hôn, và Tòa án của một trong hai bên cư trú đồng ý.

Lưu ý:

 • Cư trú được hiểu là nơi bạn đăng ký thường trú hoặc tạm trú trên giấy tờ tùy thân.
 • Thỏa thuận lựa chọn Tòa án cần được thể hiện bằng văn bản có chữ ký của cả hai vợ chồng.
 • Tòa án của một trong hai bên cư trú có quyền từ chối nếu cho rằng việc giải quyết ly hôn tại Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai không phù hợp với nguyên tắc thuận tiện cho việc giải quyết vụ án.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nộp đơn xin ly hôn tại Tòa án nhân dân quận nơi bạn đang cư trú.

 • Một số trường hợp khác bạn có thể nộp đơn xin ly hôn tại Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai:
 • Bạn có con nhỏ dưới 3 tuổi và muốn nuôi con tại quận Hoàng Mai.
 • Bạn có tài sản chung nằm trên địa bàn quận Hoàng Mai.
 • Bạn có lý do chính đáng khác để đề nghị Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai giải quyết ly hôn.

2. Mẫu đơn xin ly hôn quận Hoàng Mai thuận tình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI – TP. HÀ NỘI

Họ và tên vợ: …………………………………………… Sinh ngày:………………………………….

Số CMND/CCCD:…………………………………do……………………….cấp ngày:……………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc:…………………..

Họ và tên chồng: ……………………………………………….. Sinh ngày:……………………….

Số CMND/CCCD:………………………………..do………………………cấp ngày:…………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc:…………………..

Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau:

Hai vợ chồng tôi tự nguyện kết hôn ngày………tháng…….năm………… chúng tôi đăng ký kết hôn tại………………………………………………………………… Giấy chứng nhận kết hôn số………………………..ngày………tháng……….năm…………

Nhưng đến năm…………….vợ chồng có mâu thuẫn, nguyên nhân do:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Nay, Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân quận Hoàng Mai – thành phố Hà Nội công nhận thuận tình ly hôn cho chúng tôi.

Vì vậy, Kính mong Quý tòa xem xét và giải quyết cho Chúng tôi được thuận tình ly hôn, chấm dứt quan hệ hôn nhân.

Chúng tôi quyết định ly hôn dựa trên sự tự nguyện và đã cùng nhau thỏa thuận các vấn đề sau:

 1. Về con chung:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 1. Về tài sản chung:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 1. Về nợ chung:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết!

Kèm theo đơn là các tài liệu sau:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Hà Nội, ngày…..tháng…..năm………

Chữ ký của các bên

3. Mẫu đơn xin ly hôn quận Hoàng Mai đơn phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN LY HÔN

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI – TP. HÀ NỘI

Họ và tên vợ: …………………………………………… Sinh ngày:……………………………..

Số CMND/CCCD:…………………………………do……………………….cấp ngày:……………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc:…………………..

Họ và tên chồng: ……………………………………………….. Sinh ngày:……………………….

Số CMND/CCCD:………………………………..do………………………cấp ngày:…………….

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại liên lạc:…………………..

Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau:

Tôi và vợ/chồng là…………………………….tự nguyện kết hôn ngày………….tháng………

năm………. Chúng tôi đăng ký kết hôn tại

(Giấy chứng nhận kết hôn số……………………ngày………tháng……….năm………)

Nhưng đến năm…………….vợ chồng có mâu thuẫn, nguyên nhân do:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đã nhiều lần ngồi lại cùng nhau bàn bạc để giải quyết nhưng không có kết quả và cho đến nay tôi xác định cuộc sống hôn nhân không đạt được và đời sống chung không thể kéo dài. Vậy tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được ly hôn.

 1. Về con chung:

Trong thời kì hôn nhân, chúng tôi có……. con chung:

(Ghi cụ thể họ và tên, ngày/ tháng/ năm sinh của các con)

………………………………………………………………………………………………………………

Nguyện vọng của tôi về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hàng tháng như sau:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 1. Về tài sản chung:

(Ghi cụ thể tài sản bao gồm những gì? Nguyện vọng phân chia tài sản như thế nào? Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..

 1. Về nợ chung:

(Nếu không có vay nợ thì ghi không có):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết!

Kèm theo đơn là các tài liệu sau:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

.Hà Nội, ngày…..tháng…..năm………

      Người làm đơn

>>> Xem thêm: Cha mẹ giành được quyền nuôi con trong trường hợp nào?