Cập nhật mới nhất về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

Rate this post

Việc tham gia bảo hiểm xã hội là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động. Mới đây mức lương tối thiểu vùng tăng từ 3.980.000 đồng/tháng lên 4.180.000 đồng/tháng kéo theo đó mức lương đóng bhxh năm 2019 cũng vì thế mà thay đổi theo.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động được xác định theo công thức sau:

Mức đóng hàng tháng = Mức lương tháng đóng BHXH x Tỷ lệ trích đóng BHXH

Trong đó: Tỷ lệ trích đóng các khoản bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động như sau:

Các khoản trích theo lương Tỷ lệ trích vào lương của người lao động Tỷ lệ trích vào chi phí của doanh nghiệp Tổng cộng
BHXH 8% 17.5% 25%
BHYT 1.5% 3% 4.5%
BHTN 1% 1% 2%
BHTNLD,BNN 0.5% 0.5%
Tổng tỷ lệ trích 10.5% 21.5%
  • Ngoài ra mức lương tháng đóng BHXH sẽ căn cứ vào việc người lao động thuộc đối tượng nào:

+ Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc, quân hàm và các khoản phụ cấp khác (nếu có).

+ Nếu là người thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì mức lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Lưu ý: Mức lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và không cao hơn 20 tháng lương cơ sở.

Căn cứ các quy định nêu trên trong năm 2019 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động như sau:

Vùng
Mức đóng BHXH tối đa Mức đóng BHXH tối thiểu
Từ 01/01/2019 Từ 01/07/2019 Người chưa qua học nghề Người đã qua học nghề
Vùng I
2.224.000
2.384.000
334.400 357.808
Vùng II 296.800 317.576
Vùng III 260.000 278.200
Vùng IV 233.600 249.952

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Theo quy định bất cứ ai là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc dối tượng tham gia BHXH bắt cuộc thì đều có thể tham gia BHXH tự nguyện.

Mức đóng hàng tháng = 22% x Mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn

Cụ thể, mức thu nhập tháng thấp nhất để tham gia BHXH tự nguyện là 700.000 đồng/tháng và cao nhất là 29,8 triệu đồng/tháng.

Như vậy năm 2019, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng của người lao động như sau:

Mức đóng BHXH tối đa
Mức đóng BHXH tối thiểu
Từ 01/01/2019 Từ 01/07/2019
6.116.000 6.556.000 154.000

Có thể thấy, dù tham gia BHXH bắt buộc hay tự nguyện thì mức đóng hiện nay cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hiện tại của người lao động so với những gì mà BHXH hỗ trợ khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động…

Thời hạn đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN

Đóng hàng tháng

• Hàng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng.

• Đơn vị trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định,đồng thời trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc.

Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

• Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệm thì đóng theo phương thức hàng tháng hoặc 3, 6 tháng một lần.

• Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

Nơi đóng tiền BHXH

• Đơn vị có trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

• Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại công ty mẹ.

Thanh Huyền